Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I-2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I-2018 Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Roma (WHÐ 11-03-2018) - Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I-2018 Hội đồng Giám mục Việt Nam:

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/2018 (9-10/3/2018)

 

Biên Bản

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường niên kỳ I/2018 tại Foyer Phát Diệm - Rôma, từ ngày 9/3/2018 đến 10/3/2018, với sự tham dự đông đủ tất cả các thành viên của Hội Ðồng Giám mục.

Hội Ðồng Giám Mục dành những phút đầu tiên để tưởng nhớ tới Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc vừa về với Chúa đêm 6/3/2018, giờ Rôma (tức 4 giờ 15, ngày 7/3/2018, giờ Việt Nam).

Trong Hội nghị lần này, Hội Ðồng Giám Mục:

1. Bầu Ðức cha Gioan Ðỗ Văn Ngân làm Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Ðức tin thay Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.

2. Bổ nhiệm cha Giuse Ðào Nguyên Vũ làm Chánh văn phòng của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, kiêm quản lý Văn phòng của Hội Ðồng Giám Mục; đồng thời đặt cha Gioan Kim Khẩu Phan Văn Ðịnh làm linh mục thư ký giáo tỉnh Sài Gòn.

3. Soạn thảo Thư Mục Vụ gửi cộng đồng Dân Chúa.

4. Ðúc kết chuyến Ad Limina: Những hoa trái thiêng liêng và những kinh nghiệm quý báu.

5. Bàn thảo về tiến trình xin phong thánh cho Ðức cha Lambert de la Motte và Ðức cha Francois Pallu, cùng với các đấng tử đạo Việt Nam trong hồ sơ của Toà thánh.

6. Nghe phúc trình của các Uỷ ban:

- Uỷ ban Giáo dục Công giáo trình bày về cơ sở và hoạt động của Học viện Công giáo.

- Uỷ ban Phụng tự trình bày về bản dịch Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Ðọc.

- Uỷ ban Văn hoá trình bày về việc chuyển cơ sở tới Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ La Vang và việc soạn thảo Bản văn về việc tôn kính ông bà tổ tiên.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng trình bày hoạt động của Uỷ ban, việc chuẩn bị Ðại hội và việc hoàn thành Cẩm nang Loan báo Tin Mừng .

- Uỷ ban Tu sĩ chia sẻ về hoạt động của các dòng tu, tiến trình thành lập các dòng tu mới theo Giáo luật.

Hội Ðồng Giám Mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ II/2018 sẽ được tổ chức tại Toà Giám mục Mỹ Tho, từ ngày 8/10/2018 đến 12/10/2018.

 

Foyer Phát Diệm - Rôma, ngày 10/3/2018

 

Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục giáo phận Mỹ Tho

(đã ký)

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page