Hội đồng Giám mục Việt Nam:

Nhật ký Ad Limina ngày 9 tháng 3 năm 2018

 

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018.


Quý Ðức cha đi thăm Bộ Ngoại giao của Toà thánh. Tại đây, Hội đồng Giám mục được Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng; Ðức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng và Ðức Ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung, Tham tán Phủ Quốc Vụ Khanh của Toà thánh, đón tiếp một cách rất thân tình và cởi mở.


Vatican (WHÐ 9-03-2018) - Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina Ngày 09 tháng 03 năm 2018. Hội nghị thường niên kỳ I/2018 và thăm Bộ Ngoại giao của Toà thánh.

Sáng thứ Sáu 09 tháng 03 năm2 018, quý Ðức cha dâng Thánh lễ tại nhà nguyện Foyer Phát Diệm. Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự Thánh lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và tiếp tục cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám mục Phaolô.

Vào lúc 8g00, quý Ðức cha bắt đầu Hội nghị thường niên kỳ I/2018 tại phòng hội lớn của nhà Foyer Phát Diệm. Ngay những phút đầu tiên, Hội đồng Giám mục Việt Nam thinh lặng tưởng nhớ Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, mới về với Chúa. Sau đó, quý Ðức cha tiến hành bầu người thay thế Ðức Tổng Giám mục Phaolô làm Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Ðức tin, và Ðức cha Gioan Ðỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã được Hội đồng Giám mục tín nhiệm trong trách vụ này.

Tiếp đó, quý Ðức cha bổ nhiệm cha Giuse Ðào Nguyên Vũ, S.J., làm Chánh Văn phòng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm quản lý Văn phòng của Hội đồng Giám mục. Ðồng thời, đặt cha Gioan Kim Khẩu Phan Văn Ðịnh làm linh mục thư ký giáo tỉnh Sài Gòn.

Quý Ðức cha dành nhiều thời gian soạn thảo Thư Mục Vụ gửi cộng đồng Dân Chúa, đúc kết chuyến đi Ad Limina và bàn về vấn đề xin phong thánh cho hai Ðức cha: Lambert de la Motte và François Pallu. Sau đó, Hội đồng Giám mục lắng nghe các Uỷ ban trình bày hoạt động trong thời gian qua.

Hồi 19g30, quý Ðức cha đi thăm Bộ Ngoại giao của Toà thánh. Tại đây, Hội đồng Giám mục được Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng; Ðức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng và Ðức Ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung, Tham tán Phủ Quốc Vụ Khanh của Toà thánh, đón tiếp một cách rất thân tình và cởi mở. Sau khi chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam vì sự ra đi của Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Ðức Tổng Giám mục Bộ trưởng muốn được lắng nghe quý Ðức cha chia sẻ những sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam, những khó khăn và những thuận lợi. Quý Ðức cha đã trình bày một cách cởi mở cho ngài. Tiếp dó, Ðức Tổng Giám mục chia sẻ những công việc ngoại giao của Toà thánh trên lãnh vực quốc tế, và hy vọng một ngày nào đó, Toà thánh sẽ có bang giao chính thức với Việt Nam.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page