Người trẻ được uỷ thác

suy niệm Ðàng Thánh giá tại Colosseum

 

Người trẻ được uỷ thác suy niệm Ðàng Thánh giá tại Colosseum.

Roma (WHÐ 09-03-2018) - Các bài suy niệm 14 chặng Ðàng Thánh Giá vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 2018 tại Ðấu trường Colosseum ở Roma sẽ do một nhóm bạn trẻ soạn, dưới sự điều phối của giáo sư Andrea Monda.

Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn nghe tiếng nói của những người trẻ, và ngài đã quyết định ủy thác việc soạn các bài suy niệm Ðàng Thánh Giá vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại Ðấu trường Colosseum cho họ.

Giáo sư Andrea Monda, giáo sư về tôn giáo học, đồng thời cũng là nhà báo và nhà văn, đã được yêu cầu chọn 15 bạn trẻ và thu thập các suy tư của họ. Thông tin trên đây do giám đốc Phòng Báo chí Vatican, ông Greg Burke, loan báo.

Trong năm mà Giáo hội triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười năm 2018 để bàn về người trẻ, Ðức Thánh Cha cũng muốn chính các bạn trẻ sẽ suy niệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô.

(Vatican News)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page