Ðức Thánh Cha

gặp hàng giáo sĩ Roma

 

Ðức Thánh Cha gặp hàng giáo sĩ Roma.

Roma (Rei 15-02-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các Linh Mục hãy chọn cho mình một vị hướng dẫn khôn ngoan và kinh nghiệm trong cuộc sống và sứ vụ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ theo truyền thống với hàng giáo sĩ Roma, sáng thứ năm 15 tháng 2 năm 2018 tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano. Ða số các Linh Mục hiện diện là các cha sở.

Ðến nơi vào lúc 10 giờ rưỡi, Ðức Thánh Cha đã cùng các linh mục cử hành buổi thống hối tập thể và sau đó ngài giải tội cho nhiều linh mục.

Trong cuộc đối thoại tiếp đó, Ðức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do 3 Linh Mục nêu lên về cách thức sống sứ vụ: bắt đầu là một Linh Mục trẻ, rồi đến 1 Linh Mục trung tuổi và sau cùng là một Linh Mục cao niên.

Với mỗi lứa tuổi, Ðức Thánh Cha đều đưa ra những nhận định và lời khuyên thực tế: ngài nói: "các Linh Mục hãy tìm kiếm một vị hướng dẫn khi còn trẻ ở ở tuổi trung niên, và cũng hãy sẵn sàng làm người hướng dẫn khi ở tuổi cao niên."

Ðức Thánh Cha nói đến những rủi ro và tiềm năng của mỗi lứa tuổi. Với các Linh Mục trẻ, ngài khuyên không nên quá để ý đến những hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng hãy kiến tạo cho mình một lối sống, một đường lối hợp với mình để thi hành sứ vụ. Linh Mục là người độc thân nhưng không thể sống một mình, cần có một người hướng dẫn giúp mình phân định trong thời kỳ phong phú của đời sống linh mục.

Với những Linh Mục ở lứa tuổi 40, 50, Ðức Thánh Cha ví tuổi này của Linh Mục giống như một người chồng đã qua thời kỳ yêu đương và cảm xúc của người trẻ. Cũng vậy, trong tương quan với Thiên Chúa, ở lứa tuổi này càng cần có người hướng dẫn để phân định, cần cầu nguyện nhiều hơn, vì tiến bước một mình là điều nguy hiểm. Ðó là lúc ta thấy các con cái thiêng liêng tăng trưởng, nhưng sự phong phú của mình bắt đầu suy giảm. Ðiều quan trọng là không chùn bước, không chiều theo nhiều cám dỗ ở tuổi này.

Với các Linh Mục trên 50 tuổi, và có nhiều năm sứ vụ, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng đây là thời kỳ khôn ngoan trong đó các Linh Mục được kêu gọi cống hiến sự dễ thương dễ mến và sẵn sàng, kể cả bằng nụ cừơi. Cần làm sao để các tín hữu đến xưng tội với một Linh Mục cao niên, không cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy đó là một người niềm nở tiếp đón.

Ðức Thánh Cha xác tín rằng các Linh Mục cao niên vẫn còn có thể làm nhiều việc, nhất là việc mục vụ bằng tai, nghĩa là lắng nghe, gần gũi những người đau khổ, bày tỏ lòng cảm thương đối với họ. Ðó là thời kỳ tha thứ vô điều kiện. Ngài cũng mời gọi các Linh Mục cao nhiên hãy đối thoại với các Linh Mục trẻ và giúp họ tìm ra những căn cội mà thế hệ ngày nay đang cần.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cũng nói về tương quan giữa Linh Mục và con người, xã hội ngày nay. Ngài nói: "cần phải nhìn thực tại như nó đang xảy ra, vì thực tại luôn tiềm ẩn một cái gì cao cả. Nhìn thực tại nhưng không sợ thực tại. Có những lối cư xử không hợp luân lý, mà chúng ta không quen nhận thấy, nhưng đó là những thách đố, và cũng có những thực tại tốt đẹp".

Sau cuộc gặp gỡ, Ðức Thánh Cha đã về đại chủng viện gần đó của giáo phận Roma để dùng bữa với các chủng sinh. (Rei 15-2-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page