Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha gửi

Chiến dịch Huynh Ðệ mùa chay ở Brazil

 

Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha gửi Chiến dịch Huynh Ðệ mùa chay ở Brazil.

Vatican (Rei 14-02-2018) - Trong sứ điệp gửi các tín hữu Công Giáo Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay, Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi thực hành tha thứ và xây dựng hòa bình, kể cả qua những cử chỉ bé nhỏ.

Chiến dịch Huynh đệ mùa chay năm nay ở Brazil, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2018, có chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mathêu: "Tất cả các con là anh em với nhau" (Mt 23,8). Qua chiến dịch này, các tín hữu được mời gọi nhận ra bạo lực trong bao nhiêu môi trường và những hình thức khác nhau, đồng thời, với niềm tín thác, tin tưởng và hy vọng, khắc phục bạo lực trên con đường tình thương, chúng ta thấy rõ trong Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðanh.

Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng mùa chay là "thời điểm thuận tiện, là ngày cứu độ" (1 Cr 6,2) mang lại cho chúng ta ơn tha thứ được lãnh nhận và trao ban. Tha thứ những xúc phạm đã chịu là biểu hiện hùng hồn nhất tình yêu thương xót, và đối với các tín hữu Kitô chúng ta, đó là một một mệnh lệnh mà chúng ta không thể tránh né. Tuy nhiều khi khó khăn, nhưng tha thứ là phương thế được đặt trong đôi tay mong manh của chúng ta để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn và an bình. Gạt bỏ tâm tình oán hận, giận dữ, bạo lực và trả thù, đó chính là điều kiện để sống như anh chị em với nhau và khắc phục bạo lực".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành "những sứ giả và là những người xây dựng hòa bình". Một nền hòa bình thành quả của sự phát triển toàn diện của mọi người, một nền hòa bình nảy sinh từ tương quan mới với tất cả các thụ tạo. Hòa bình được dệt ngày qua ngày trong kiên nhẫn và từ bi thương xót, giữa lòng gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng, nơi làm việc và trong tương quan với thiên nhiên. Chính những cử chỉ bé nhỏ tôn trọng, lắng nghe, đối thoại, thinh lặng, yêu mến, đón tiếp, hội nhập, tạo nên những không gian trong đó chúng ta hít thở được tình huynh đệ". (Rei 14-2-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page