Các tu huynh Lasan đến phục vụ

người bản xứ nghèo ở vùng Amazzonia

 

Các tu huynh Lasan đến phục vụ người bản xứ nghèo ở vùng Amazzonia.

Tabatinga (Agenzia Fides 12-02-2018) - Ðáp lại lời mời gọi của Ðức Giáo hoàng Phanxicô "Giáo hội đi ra" và cũng là nhu cầu của tổng hội năm 2014 - mỗi miền của dòng mở một cộng đoàn tại vùng biên cương hay ngoại biên, các tu huynh Lasan đã mở một cộng đoàn mới ở vùng Amazzonia.

Theo lời mời của Ðức cha Adolfo Zon, Giám mục sở tại, ngày 12 tháng 01 năm 2018, miền châu Mỹ Latinh điều phối để mở cộng đoàn ở Tabatinga với 4 tu sĩ đã cư ngụ trong vùng: một người Venzuela, một Brasil và 2 Colombia.

Tại cộng đoàn mới, các tu huynh Lasan theo đặc sủng giáo dục của mình, sẽ phục vụ cư dân với đa số là ngư dân hỗn hợp và dân bản xứ.

Sau những tuần lễ đầu làm quen và hội nhập vào bối cảnh xã hội và tôn giáo, 4 thừa sai dòng Lasan đã tham gia vào một khóa đào tạo ở Manaus, về thực tại Amazzonia, do Rete Ecclesiale Panamazzonica (Repam) và các tu sĩ mới đến vùng này tổ chức.

Tu huynh Cláudio Da Silva chia sẻ: "Ðối với chúng tôi, là các tu huynh Lasan, đến các vùng này như các nhà truyền giáo là một thách thức đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi quen phục vụ trong các trường học lớn của chúng tôi, một sứ vụ rất cụ thể trong Giáo hội. Nhưng khi chúng tôi chấp nhận đến đây, chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội trở về với nguồn gốc, đó là ở với người nghèo và giữa người nghèo. Tôi tin rằng sứ vụ này, không chỉ đối với tôi, nhưng với tất cả dòng chúng tôi, là một dấu chỉ hy vọng, bởi vì đảm trách sứ vụ của Giáo hội ở vùng Amazzonia là tìm kiếm Vương quốc với một cách thức truyền giáo khác."

Giữa nhiều nhu cầu của dân chúng, một điều khiến thầy Claudio ngạc nhiên chính là người trẻ. Thầy nói: "Người ta thấy rất ít người trẻ trong các cộng đồng Kitô và người ta thấy họ nhiều trên các con đường. Nhiều người trẻ dính líu đến các tội phạm, đặc biệt là ma túy. Ðó là một tình trạng thách thức tôi tìm cách giúp họ tìm ra con đường lành mạnh cho cuộc sống của họ.

Tabatinga là một thành phố có khoảng 60 ngàn dân, nằm ở cực tây của bang Amazonas của Brazil, nằm giữa biên giới ba nước Brasil, Colombia và Peru. Ðây là địa điểm của giáo phận Alto Solimões.

Các anh em tu huynh Lasan đã định cư ở đó sẽ bắt đầu dấn thân vào mục vụ giới trẻ và đào tạo các lãnh đạo cộng đồng ở các làng; dấn thân làm việc với người bản xứ, vào việc đào tạo giáo viên ở các khu vực sông và phụ trách mục vụ ở đại học. (Agenzia Fides 12/02/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page