Công giáo Anh quốc tổ chức

kinh Mân Côi dọc bờ biển

 

Công giáo Anh quốc tổ chức kinh Mân Côi dọc bờ biển.

London (Catholic Herald 07-02-2018; Vat. 9-02-2018) - Như các tín hữu Balan và Ai len đã thực hiện trước đây, các tín hữu Công giáo Anh quốc cũng tổ chức đọc kinh Mân Côi dọc bở biển Anh vào tháng 4 năm 2018.

Sự kiện được dự định tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2018, sẽ đánh dấu 50 năm luật phá thai được áp dụng. Ban tổ chức nói rằng buổi đọc kinh Mân Côi đại chúng sẽ giúp chiến đấu với những đe dọa hiện tại đối với đức tin, phẩm giá con người và hòa bình và khuyến khích tái phát triển đức tin của chúng ta.

Ban tổ chức dự định vào ngày 01 tháng 03 năm 2018, lễ thánh Davít, bổn mạng xứ Walé, thành lập một trang web có bản đồ tương tác của các nơi cầu nguyện. Sau đó vào ngày 19 tháng 03 năm 2018, lễ thánh Giuse, họ sẽ bắt đầu 40 ngày chuẩn bị thiêng liêng dưới sự bảo trợ của thánh nhân, kết thúc vào ngày 27 tháng 04 năm 2018, ngày kỷ niệm 50 năm luật phá thai được áp dụng.

Ðức cha John Keenan của Paisley nói rằng ngài rất vui ủng hộ sáng kiến này. Ðức cha nói: "Hy vọng những địa điểm cầu nguyện kinh Mân côi sẽ nối kết với nhau và tạo thành một vòng của ân sủng xung quanh bở biển của chúng ta vì đức tin, sự sống và hòa bình... Xin Chúa chúc lành cho biến cố quan trọng này và bắt đầu sự hoán cải và hòa giải trên các đảo của chúng ta."

Ban tổ chức hy vọng các tín hữu Công giáo sẽ không chỉ tụ họp trên các bờ biển của Anh nhưng cũng trên các đảo xung quanh, bao gồm Orkney, Shetland, the Hebrides, the Isle of Man, the Isle of Wight and the Channel Islands.

Buổi đọc kinh Mân côi đại chúng ở Ba lan đã thu hút hàng trăm ngàn tín hữu cầu nguyện khắp các biên giới nước này. Người Ba lan tụ họp tại khoảng 4,000 địa điểm để kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima và cầu nguyện Mẹ bảo vệ đất nước của họ và thế giới. (Catholic Herald 07/02/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page