Tổng Giáo phận Seoul

giúp Tổng giáo phận Ouagadougou

của Burkina Faso

 

Tổng Giáo phận Seoul giúp Tổng giáo phận Ouagadougou của Burkina Faso.

Ouagadougou (Agenzia Fides 7-02-2018) - Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Tổng giáo phận Seoul của Hàn quốc đã ký kết một thỏa thuận với Tổng Giáo phận Ouagadougou của Burkina Faso, để củng cố sự cộng tác trong việc loan báo Tin mừng với mục đích thăng tiến sự phát triển dài hạn trong các lãnh vực y tế, giáo dục và trợ giúp tài chính cho Burkina Faso. Thỏa thuận đã được ký bởi Ðức Hồng y Anrê Yeom Soo-jung, Tổng Giám mục Seoul.

Nhân dịp này, Ðức Hồng y đã cùng với Ðức cha phụ tá Koo Yo-bi và giáo sư Kim Young-sik, giám đốc bệnh viện Ðức Maria ở Seoul, đến thăm Burkina Faso trong 6 ngày.

Theo thỏa thuận được ký, Tổng Giáo phận Seoul sẽ trợ giúp các chương trình của Tổng Giáo phận Ouagadougou trong 3 năm tới và sẽ hỗ trợ việc đào tạo Linh mục bằng cách gửi các chủng sinh của Ouagadougou đến học tại chủng viện thần học Seoul. Việc hỗ trợ y khoa sẽ bắt đầu với sự cộng tác giữa bệnh viện Ðức Maria ở Seoul và bệnh viện Phaolô VI của Ouagadougou

Ðức Hồng y Yeom Soo-jung chia sẻ rằng hiệp thông là chia sẻ gánh nặng của người khác và ngài rất vui và vinh dự thông báo tình bạn giữa hai Tổng giáo phận. Ðức Hồng y Philippe Ouédraogo của Tổng Giáo phận Ouagadougou cho biết trong quá khứ Tổng Giáo phận của ngài tập trung làm việc chung với các Giáo hội ở châu Âu. Ngài mong muốn được cộng tác với Giáo hội Hàn quốc và mong muốn tiếp tục dấn thân trong việc loan báo Tin mừng. Ngài cảm kích những gì Tổng giáo phận Seoul đã làm cho Tổng giáo phận của ngài.

Ðức Hồng y Philippe Ouédraogo của Tổng Giáo phận Ouagadougou cùng với Ðức Hồng y Yeom Soo-jung là những hồng y đầu tiên được Ðức Giáo hoàng Phanxicô vinh thăng Hồng y vào tháng 02 năm 2014. (Agenzia Fides 7/2/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page