Ðức Hồng Y Parolin bênh vực

thương thuyết với Trung Quốc

 

Ðức Hồng Y Parolin bênh vực thương thuyết với Trung Quốc.

Roma (Cath.ch 31-01-2018) - Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bênh vực việc Tòa Thánh thương thuyết với Nhà Nước Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, truyền đi hôm 31 tháng 1 năm 2018, Ðức Hồng Y Parolin như trả lời cho những phê bình của Ðức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám Mục Hong Kong, cho rằng Vatican "đầu hàng Nhà Nước Trung Quốc" khi ép 2 Giám Mục thầm lặng phải nhường chỗ cho 2 Giám Mục bất hợp pháp được Nhà Nước Trung Quốc công nhận.

Ðức Hồng Y Parolin giải thích rằng cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Bắc Kinh nhắm giúp các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc "cảm thấy mình hoàn toàn là Công Giáo và đồng thời hoàn toàn là Trung Hoa.. Tòa Thánh tìm kiếm một tổng hợp chân lý và một con đường có thể thực hành được, điều này cần có thời gian và kiên nhẫn. Trong viễn tượng đó, có thể một số người cần phải hy sinh vì thiện ích của Giáo Hội".

Theo Ðức Hồng Y Parolin, ở Trung Quốc không có 2 "Giáo Hội Công Giáo", nhưng có 2 cộng đồng tín hữu được kêu gọi hòa giải với nhau qua những giải pháp mục vụ thực tế. Ðể được như thế, có thể cần yêu cầu một số người chịu một hy sinh, lớn hay nhỏ.. "Mặc dù tất cả không rõ ràng hoặc có thể hiểu được ngay, nhưng cần phải hoạt động trong tinh thần vâng phục con thảo đối với Ðức Thánh Cha".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh không nói rõ đối tượng của sự hy sinh và ai được yêu cầu hy sinh. Nhưng theo báo chí, Ðức Hồng Y ám chỉ rõ ràng tới những lời trách cứ của Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân về việc Vatican đã yêu cầu các Giám Mục hợp pháp hầm trú từ lâu đã 75 tuổi là tuổi về hưu, nhường chỗ có các Giám Mục công khai không được Tòa Thánh nhìn nhận.

Ðức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng Ðức Thánh Cha đích thân theo dõi những tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên liên hệ trong vấn đề này đều hành động hòa hợp với Ðức Thánh Cha. (Cath.ch 20180131)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page