Các Giám mục Tây ban nha lên án đạo luật mới

về sự đa dạng giới tính LGBT

 

Các Giám mục Tây ban nha lên án đạo luật mới về sự đa dạng giới tính LGBT.

Tây Ban Nha (The Tablet 24-01-2018) - Giáo hội Công giáo Tây ban nha đã lên án một đạo luật mới về quyền của những người thuộc nhóm LGBT (tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi người chuyển giới (Transgender), buộc các cơ sở truyền thông và giáo dục, kể cả các trường Công giáo, cổ võ "tôn trọng sự đa dạng về giới tính."

Các Giám mục miền nam Tây ban nha, bao gồm các giáo phận Seville, Granada và Cordoba kêo gọi toàn xã hội, đặc biệt là các Kitô hữu, đừng thụ động trước nguy cơ mà luật này đặt ra.

Các Giám mục viết: "Mặc dù luật mới này dường như theo đuổi mục đích tốt là tôn vinh mọi người, nhưng nó cũng giả định toàn bộ ngôn ngữ học của lý thuyết về giống, là lý thuyết nhắm loại bỏ các khái niệm về nam và nữ, lấy mất đi căn tính thể lý và phá bỏ cấu trúc của thân thể con người, hôn nhân và gia đình."

Tuyên ngôn được ban hành như là "Luật pháp bảo đảm các quyền, sự đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử với người LGBT" đã có hiệu lực tại khu tự trị Andalusia của Tây Ban Nha. 16 khu vực khác của nước này được chờ đợi cũng sẽ áp dụng nó trong những tháng 2 năm 2018.

Giáo hội Công giáo ở Andalusia nói rằng mình tôn trọng "tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng giới tính", nhưng xem là bất công khi "nhân học được áp đặt dưới danh nghĩa ích lợi chung", mà thực tế là sự "thỏa hiệp tự do tư tưởng, lương tâm, giáo dục và giảng dạy, cũng như tự do tôn giáo."

Luật LGBT do đảng cánh tả Podemos của Tây Ban Nha đưa ra, cấm phân biệt đối xử dựa trên "biểu hiện giới tính và đặc điểm tình dục" và yêu cầu bỏ những sách trong thư viện công không công nhận sự bình đẳng xã hội cho người đồng tính nam và nữ, người lưỡng tính, chuyển đổi giới tính và các công dân liên giới tính (intersex). Nó cũng cho phép phương pháp điều trị chặn hoocmon cho "người chuyển giới vị thành niên " và phạt tiền đến 120,000 Euro cho các tổ chức không nhìn nhận sự đa dạng về giới tính. (The Tablet 24/01/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page