Ơn gọi linh mục gia tăng

tại Giáo phận East Anglia ở Anh

 

Ơn gọi linh mục gia tăng tại Giáo phận East Anglia ở Anh.

East Anglia (Catholic Herald 12-01-2018; Vat. 16-01-2018) - Giáo phận East Anglia ở Anh (bao gồm các quận Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk vàPeterborough ở miền Ðông nước Anh) hiện có 12 chủng sinh đang theo học để trở thành linh mục. Ðây là con số chủng sinh cao nhất của giáo phận trong vòng 30 năm nay.

5 chủng sinh bắt đầu chương trình học từ tháng 9 năm 2017 tại 6 chủng viện khác nhau ở Italia, Tây ban nha và Anh.

Cha Pat Cleary, giám đốc ơn gọi của giáo phận cho biết rằng có một yếu tố đàng sau sự gia tăng các ứng viên linh mục, đó là sự ưu tiên mà Ðức cha Alan Hopes dành cho các ơn gọi. Cha Cleary chia sẻ với báo Catholic Herald là Ðức cha Hopes nhớ tên từng ứng viên trong lời cầu nguyện hàng ngày của ngài. Khi Ðức cha đi đến các giáo xứ mà ngài biết có những người đang nghĩ đến việc trở thành linh mục, ngài tìm gặp và khuyến khích họ.

Tại giáo phận East Anglia có đền thánh Ðức Mẹ Walsingham. Giáo phận có thể trả chi phí huấn luyện các chủng sinh nhờ chương trình gây quỹ "Sống động trong đức tin".

Năm 2017, giáo phận East Anglia có linh mục đầu tiên sau 4 năm. Cha Jaylord Magpuyo bắt đầu học tại Philippines và được thụ phong linh mục tại nhà thờ thánh Gioan Tẩy giả ở Norwich. (Catholic Herald 12/01/2018)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page