Số tín hữu Philippines sùng kính

Ðức Mẹ Hằng Cứu giúp gia tăng

 

Số tín hữu Philippines sùng kính Ðức Mẹ Hằng Cứu giúp gia tăng.

Manila (UCan 04-01-2018) - Số người tham dự Thánh lễ ngày thứ tư đầu tiên của năm 2018 tại đền thánh quốc gia Ðức Mẹ Hằng Cứu giúp ở Manila đạt kỷ lục. Theo vị giám đốc đền thánh, có khoảng 300 ngàn người tham dự Thánh lễ, vượt số 230 ngàn tín hữu tham dự hồi năm 2017.

Truyền thống sùng kính Ðức Maria với tước hiệu Ðức Mẹ Hằng Cứu giúp vào ngày thứ tư của người Philippines có từ năm 1946, như lời đáp lại lời mời gọi của các quân nhân Hoa kỳ bị thương trong thế chiến thứ II.

Dù cho tuần cửu nhật được tổ chức ở tất cả các nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế trên toàn quốc, đã có khoảng 100 ngàn người tham gia các nghi lễ ở đền thánh thuộc quận Baclaran ở Manila hàng tuần. Cha Carlos Ronquillo, giám đốc đền thánh cho biết là số tín hữu tham dự mỗi năm mỗi thêm đông. Cha nói: "Ðiều này cho thấy là có nhiều người hơn đang tìm kiếm sự khẩn cầu của Ðức Trinh nữ Maria.

Trong 3 ngày đầu năm, đền thánh đã nhận được khoảng 1,500 thư xin khấn và ít nhất 200 thư tạ ơn. Nhiều người cầu xin cho vấn đề tài chánh, cho công ăn việc làm, người khác cầu xin hòa bình và hòa giải trong các mối quan hệ.

Theo cha Ronquillo, sự gia tăng các tín hữu kính mến Ðức Mẹ Hằng Cứu giúp cho thấy người dân Philippines cảm thấy và kinh nghiêmh về tình yêu bền vững và sự trợ giúp của Thiên Chúa qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria.

Nhà thờ ở Baclaran là đền thánh Ðức Mẹ duy nhất trênt hế giới được Vatican cho phép mở cửa suốt 24 giờ.

Trong bài giảng đón mừng Năm mới 2018, Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle mời gọi các tín hữu Công giáo học từ Mẹ Maria trong việc tìm kiếm hòa bình. Ngài nói: "Anh chị em không phải là Kitô hữu hay người Philippines thật nếu anh chị em không chăm sóc cho người khác." Ngài cũng nói thêm rằng người Philippines cần lắng nghe và suy gẫm để đạt được hòa bình. (UCan 04/01/2018)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page