Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

Giáo Phận Carpi, Bắc Italia

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(2/04/2017)

 

 


 

Lời kêu gọi Hòa Bình của Ðức Thánh Cha vào cuối thánh lễ sáng chúa nhật tại thành phố Carpi

Ðức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Carpi bắc Italia

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page