Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Tại Cesena và Bologna ở Miền Bắc Italia

(1/10/2017)

 

 


 

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 40 ngàn tín hữu tại Bologna

Ðức Thánh Cha gặp giới trí thức và sinh viên Ðại học Bologna

Ðức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sĩ tu sĩ giáo dân Cesena

Ðức Thánh Cha gặp gỡ người di dân và tị nạn tại Bologna

Ðức Thánh Cha kêu gọi liên đới với những người thất nghiệp

Bài giảng của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ tại Bologna

Chương trình chuyến tông du Bologna và Cesena ở miền Bắc Ý của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page