Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Ai Cập

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(28~29/04/2017)

 


Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Ai Cập vào cuối tháng Tư năm 2017

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ai Cập ngày 28 và 29 tháng 4 năm 2017

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page