Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Ai Cập

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(28~29/04/2017)

 


Sứ điệp video của Ðức Thánh Cha gửi Ai Cập

Phỏng vấn cha Henri Boulad là người đã sống và làm việc lâu năm bên Ai Cập

Toàn văn sứ điệp video của Ðức Thánh Cha gởi nhân dân Ai Cập trước chuyến tông du

Mục tiêu của al Azhar với Hội nghị Hoà bình Thế giới tại Ai cập

Ðức Thượng phụ Bartholomaios sẽ đến Ai Cập cùng với Ðức giáo hoàng Phanxicô

Toà Thánh xác nhận Ðức Thánh Cha vẫn thực hiện chuyến tông du Ai Cập

Giữ nguyên chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Ai Cập

Chương trình chính thức chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Ai Cập

Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Ai Cập vào cuối tháng Tư năm 2017

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ai Cập ngày 28 và 29 tháng 4 năm 2017

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page