Ý cầu nguyện của Ðức Thánh Cha

trong Tháng 12 năm 2017:

Cầu nguyện cho các bậc cao niên

 

Ý cầu nguyện của Ðức Thánh Cha - Tháng 12 năm 2017: Cầu nguyện cho các bậc cao niên.

Vatican (Vat. 5-12-2017) - Trong tháng 12 năm 2017, Ðức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho các bậc cao niên, để mọi người biết quan tâm chăm sóc người cao niên, và để người cao niên có thể chuyển trao kho tàng khôn ngoan cho thế hệ trẻ. Ðức Thánh Cha chia sẻ trong Video rằng:

Một dân tộc mà không biết chăm sóc người cao niên, một dân tộc mà không biết đối xử tốt với bậc cao niên, thì dân tộc ấy không có tương lai!

Bậc cao niên có sự khôn ngoan. Bậc cao niên được ủy thác trách nhiệm lớn lao. Ðó là chuyển trao những kinh nghiệm sống, chuyển trao dòng lịch sử của gia đình, của cộng đồng, và của dân tộc.

Chúng ta đừng quên các bậc cao niên, bởi vì nhờ có các ngài mà gia đình được gìn giữ, các tổ chức được duy trì. Ðể với sự khôn ngoan và đầy kinh nghiệm, các ngài góp phần giáo dục thế hệ trẻ.

 

Tứ Quyết, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page