Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

Tổng tường trình viên cho

Thượng hội đồng Giám mục 2018

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng tường trình viên cho Thượng hội đồng Giám mục 2018.

Roma (WHÐ 22-11-2017) - Kết thúc phiên họp của Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng Mười Một năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã công bố việc bổ nhiệm Ðức hồng y Sérgio da Rocha - Tổng giám mục Brasilia kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil - làm Tổng tường trình viên Khoá họp thường lệ thứ XV của Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ diễn ra từ ngày 03 đến 28 tháng Mười năm 2018 tại Roma với chủ đề: "Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi".

Ðức hồng y Sérgio da Rocha sinh ngày 21 tháng Mười năm 1959 tại Dobrada, thuộc bang São Paulo, Brazil. Học triết học tại Chủng viện giáo phận São Carlos, sau đó học thần học tại Viện Thần học Campinas và đậu bằng tiến sĩ thần học luân lý.

Thụ phong linh mục tháng Mười Hai năm 1984 tại Matao, thuộc giáo phận São Carlos, ngài đảm trách các chức vụ: chính xứ, giáo sư triết học rồi giám đốc chủng viện vào năm 1988, đồng thời cũng đặc trách ơn gọi.

Ngày 13 tháng Sáu năm 2001, được Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Fortaleza và thụ phong giám mục vào ngày 11 tháng Tám năm 2001.

Tháng Giêng năm 2007, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Teresina, sau đó làm Tổng giám mục của Tổng giáo phận này vào tháng Chín năm 2008. Bốn năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Brasilia, kế nhiệm Ðức Tổng giám mục João Braz de Aviz được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tu sĩ.

Tháng Tư năm 2015, Ðức Tổng giám mục Sérgio da Rocha được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Braxin. Và tháng Mười Một năm 2015, ngài là một trong ba giám mục được Ðức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài được tấn phong Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 19 tháng Mười Một năm 2016.

Ðặc trách về ơn gọi và thừa tác vụ trong Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh (CELAM), Ðức hồng y Rocha cho thấy ngài có một vai trò quan trọng trong Thượng Hội đồng về Giới trẻ 2018.

Cùng với việc bổ nhiệm Ðức hồng y Sérgio da Rocha, Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm hai thư ký đặc biệt cho Thượng Hội đồng Giám mục. Ðó là hai linh mục người Ý: cha Giacomo Costa dòng Tên, và cha Rossano Sala dòng Salêdiêng. Thông báo của Phòng Báo chí Toà Thánh nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm các linh mục không phải là giám mục làm thư ký đặc biệt không phải là ngoại lệ, thư ký đặc biệt không nhất thiết phải là giám mục.

(La Croix)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page