Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo.

Vatican (Rei 9-11-2017) - Ngày 9 tháng 11 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Protase Rugambwa người Tanzania làm tân Tổng thư ký Bộ truyền giáo thay thế Ðức Tổng Giám Mục Savio Hàn Ðại Huy, SDB, được cử đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp.

Ðức Tổng Giám Mục Rugambwa năm nay 57 tuổi (1960), nguyên là Giám Mục giáo phận Kigoma, Tanzania, trước khi được thăng Tổng Giám Mục Ðồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo ngày 26 tháng 6 năm 2012. Trong chức vụ này ngài là Chủ tịch của 4 Hội Giáo Hoàng Truyền giáo gồm Hội Truyền Bá Ðức Tin, Hội Thánh Phêrô, Hội Nhi đồng Truyền giáo và Liên hiệp Giáo Sĩ Truyền giáo.

Cùng ngày 9 tháng 11 năm 2017, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Ông Giovanni Pietro Dal Toso, 53 tuổi (1964) người Italia, nguyên là Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh "Cor Unum", (Ðồng Tâm), làm Ðồng thư ký Bộ truyền giáo thay thế Ðức Tổng Giám Mục Rugambwa, đồng thời thăng làm Tổng Giám Mục hiệu tòa Foraziana. Trong nhiệm vụ mới, ngài phụ trách 4 Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum là cơ quan bác ái của Ðức Thánh Cha, đã được xáp nhập vào Bộ Phục vụ Phát triển nhân bản toàn diện. (Rei 9-11-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page