Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli

được bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel

 

Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli được bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel.


Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli được bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel kiêm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestina.


Roma (WHÐ 13-09-2017) - Hôm thứ Tư 13 tháng 09 năm 2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố bổ nhiệm mới đối với Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli như sau:

"Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Tổng giám mục hiệu toà Capreae - cho đến nay là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore, Sứ thần Toà Thánh tại Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Ðại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam -, làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel kiêm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestina".

Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli sinh ngày 13 tháng 03 năm 1953 tại Italia, chịu chức linh mục ngày 17 tháng 06 năm 1978, chịu chức giám mục ngày 17 tháng 06 năm 2006. Ngày 13 tháng 01 năm 2011 Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli được Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Ðại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam.

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page