Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel

 

Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel.


Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel.


Vatican (Vat. 13-09-2017) - Hôm 13 tháng 9 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại diện không thường trú tại Việt Nam, làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Palestine.

Cho đến nay, Ðức Tổng Giám Mục Girelli cũng là Sứ thần Tòa thánh tại Singapore, và tại Hiệp hội các nước Ðông Nam Á (ASEAN).

Ðức Tổng Giám Mục Girelli năm nay 64 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại Bergamo, bắc Italia. Sau thời gian thụ huấn tại Trường Ngoại giao Tòa Thánh, ngài 13 tháng 7 năm 1987, Cha Girelli bắt đầu được gửi đi phục vụ tại Tòa Sứ Thần ở Camerun, rồi New Zealand, Bộ ngoại giao Tòa Thánh, sau cùng ngài được gửi đi làm Tham Tán tại tòa Sứ Thần ở Washington, Hoa Kỳ.

Ngày 13 tháng 4 năm 2006 ngài được thăng Tổng Giám Mục và làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia, trong thời gian sau đó, ngài kiêm nhiệm thêm các chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Ðông Timor. Gần 5 năm sau, ngày 13 tháng 1 năm 2011, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, Khâm sứ tại Malaysia, Brunei, và Ðại diện không thường trú tại Việt Nam.

Sau khi Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Girelli, ngưng làm Sứ Thần tại đây và tại Ðông Timor, và ngưng làm Khâm Sứ tại Brunei từ ngày 16 tháng 1 năm 2013.

Trong nhiệm vụ này, Ðức Tổng Giám Mục Girelli đã ra vào Việt Nam hơn 70 lần.

Trong bài giảng tại thánh lễ khai mạc Ðại hội Thánh Mẫu toàn quốc tại La Vang ngày 13 tháng 8 năm 2017, Ðức Tổng Giám Mục Girelli nói rằng: "Tự do tôn giáo không phải là một cái gì tùy tiện trong tay các nhà chức trách, nhưng tự do tôn giáo là một quyền trong tay của người dân. Nhiều người trên thế giới ước mong rằng quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam phải được tôn trọng hơn, phải được thực thi đầy đủ hơn, và Hội Thánh Công Giáo phải được nhìn nhận như một nguồn thiện tích hơn là một vấn nạn cho đất nước".

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page