Công giáo và Chính thống giáo

tiếp tục đối thoại

 

Công giáo và Chính thống giáo tiếp tục đối thoại.

Hy Lạp (WHÐ 06-09-2017) - Từ ngày 5 đến 9 tháng Chín năm 2017 tại Leros, Hy Lạp, Ðức Tổng giám mục Chính thống Paisios (Aravantinos) thuộc Toà thượng phụ Constantinopolis sẽ tiếp đón Nhóm Ðiều phối thuộc Uỷ ban hỗn hợp Quốc tế Ðối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống nhóm họp tại đây.

Các buổi họp do Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Ðức Tổng giám mục Telmessos Job (Getcha) thuộc Toà thượng phụ Constantinopolis, đồng chủ trì.

Cuộc gặp gỡ tại Leros tiếp nối cuộc gặp gỡ hồi tháng Chín năm 2016 trong Khoá họp toàn thể tại Chieti, Italia, từ ngày 15 đến 22 tháng Chín năm 2016. Kết thúc Khoá họp này, các thành viên của Uỷ ban hỗn hợp Quốc tế Ðối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đã thông qua Tuyên bố chung mang tên "Tính công nghị và Quyền tối thượng trong thiên niên kỷ đầu tiên: Hướng tới một hiểu biết chung trong Sứ vụ Hiệp nhất của Giáo hội".

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page