Thư chúc mừng

Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn

của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh

 

Thư chúc mừng Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang - Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh / Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Nha Trang (GP Nha Trang 26-08-2017) - Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang - Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh / Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Saigon:

 

Tòa Giám mục Nha Trang

22, Trần Phú - Nha Trang

Tel. (058)3523842

E-mail : tgmntrang@gmail.com

Fax : (058)3522494

 

Nha trang, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi

- Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

Tổng Giám mục Giáo phận Saigon

- Ðức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn

Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Saigon

 

Kính trình Ðức Tổng Giám mục Phaolô và Ðức cha Phụ tá Luy quý mến,

Ðược tin Ðức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Ðức Cha Luy làm Tân Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Saigon,

thay mặt Giáo phận Nha Trang, và thay mặt Ủy Ban Kinh thánh / Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chúng con kính gửi đến Ðức Tổng Giám mục Phaolô, Ðức cha Phụ tá Luy và quý Tổng Giáo phận Saigon tâm tình hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Ðức Thánh Cha và Hội thánh; đồng thời chúc mừng Ðức Tổng Giám mục Phaolô và quý Tổng Giáo phận Saigon vừa có vị Tân Giám mục Phụ tá.

Chúng con cũng xin kính gửi đến Ðức Cha Luy quý mến những lời chúc mừng chân thành và tâm tình quý trọng, hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam, tuôn đổ dồi dào ân sủng trên những vị Chủ chăn đáng kính và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa của Tổng Giáo phận Saigon.

 

Nay kính chúc.

 

+ Giuse Võ Ðức Minh

Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh/HÐGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page