Các trường Ðại học giáo hoàng

mở chương trình đào tạo về sinh thái học

 

Các trường Ðại học giáo hoàng mở chương trình đào tạo về sinh thái học.

Roma (WHÐ 01-09-2017) - Ðể đáp ứng "thách đố về giáo dục" mà Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói tới trong Thông điệp Laudato Si' và để "phổ biến nhãn quan và sứ mệnh mà Laudato Si' uỷ thác cho Giáo hội", các Ðại học giáo hoàng Roma đã xây dựng một chương trình đào tạo về sinh thái học kéo dài năm năm, theo thông cáo của Ðại học Gregoriana hôm thứ Tư 30 tháng 8 năm 2017.

Chương trình mới này được trình lên Ðức Thánh Cha vào ngày 22 tháng Sáu năm 2017 trong buổi tiếp kiến riêng dành cho cha Prem Xalxo Dòng Tên và Ðức hồng y Telesphore Toppo Placidus, Tổng giám mục Ranchi (Ấn Ðộ). Lần đầu tiên, có một dự án chung được bảy trường Ðại học giáo hoàng Roma và một Học viện giáo hoàng đồng bảo trợ.

Văn bằng liên kết này về sinh thái toàn diện sẽ được khai triển thành sáu môđun tương ứng với các nét chính của sáu chương trong Thông điệp Laudato Si'.

Môđun thứ nhất, nhắm vào câu hỏi "Ðiều gì đang xảy ra trong ngôi nhà chung của chúng ta?", sẽ do giáo sư Joshtrom Isaac Kureethadam thuộc Ðại học giáo hoàng Salêdiêng trình bày. Môđun thứ hai đào sâu "Tin mừng về Sáng Tạo" được giao cho giáo sư Prem Xalxo thuộc Ðại học giáo hoàng Gregoriana giảng dạy; cha Xalxo cũng là người điều phối toàn bộ chương trình.

Môđun thứ ba đề cập đến "Nguyên nhân cuộc khủng hoảng sinh thái về phía con người", do giáo sư Giulia Lombardi thuộc Ðại học giáo hoàng Urbaniana phụ trách. Môđun thứ tư về "Sinh thái toàn diện" được giao cho giáo sư Massimo Losito của Ðại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ).

Môđun thứ năm, do tiến sĩ Tomás Insua - Giám đốc điều hành Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu - phụ trách, đi vào "Các đường hướng hành động cụ thể", và môđun cuối cùng là "Giáo dục và linh đạo sinh thái" sẽ do giáo sư Ivan Collage thuộc Ðại học giáo hoàng Antonianum hướng dẫn.

Các giảng khoá sẽ được tổ chức từ tháng Mười Một đến tháng Sáu, vào mỗi thứ Năm thứ hai trong tháng. Học viên cũng sẽ phải tham dự một hội thảo và hai buổi hội luận thực hành "Những Dấu chỉ của Hy vọng", do bà Cecilia Dall'Oglio - điều phối viên các chương trình châu Âu của Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu - hướng dẫn. Các học viên sẽ viết một luận án cuối khoá và thi tốt nghiệp.

Thông cáo cho biết: chương trình đào tạo mới này không chỉ dành cho "các sinh viên thuộc các phân khoa của các Ðại học giáo hoàng và các Viện cao đẳng Khoa học Tôn giáo, nhưng tất cả các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nhân viên mục vụ và xã hội, các linh mục, tu sĩ và giáo dân cảm thấy mình bị chất vấn bởi Thông điệp Laudato Si' cũng có thể theo học".

(Zenit)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page