Khẩu hiệu và huy hiệu

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha

tại Myanmar

 

Khẩu hiệu và huy hiệu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Myanmar.


Hình huy hiệu là một trái tim. Căn bản chung của Kitô giáo và Phật giáo là Tình yêu. Chính ý niệm này tạo nên sự tôn trọng và đón nhận nhau giữa các tín hữu Kitô và Phật tử.


Vatican (Vat. 28-08-2017) - Tòa Thánh công bố khẩu hiệu và huy hiệu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Myanmar. Hình huy hiệu là một trái tim. Căn bản chung của Kitô giáo và Phật giáo là Tình yêu. Chính ý niệm này tạo nên sự tôn trọng và đón nhận nhau giữa các tín hữu Kitô và Phật tử.

Sợi dây làm thành hình trái tim là hai lá cờ: cờ Vatican màu vàng và trắng, màu cờ Myanmar màu vàng, xanh trái cây và đỏ.

Bản đồ Myanmar màu được vẽ màu với một cầu vồng. Nó nói lên sự đa chủng tộc tại Myanmar: nước này có 8 bộ tộc chính và 135 nhóm chủng tộc với những ngôn ngữ, thổ âm và văn hóa khác nhau.

Hình Ðức Thánh Cha với một chim bồ câu có ý nói Ðức Thánh Cha là sứ giả hòa bình.

"Yêu thương và Hòa bình", đó là khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Hòa Bình Kitô dựa trên Tình Yêu. Không thể có hòa mình mà không có tình yêu. Tình Yêu mà dân tộc Myanmar yêu chuộng nhất, sẽ dọnđ ường cho hòa bình. Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha là để cổ võ Tình Thương và Hòa bình tại Myanmar.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Rario Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page