Toà Tổng Giám Mục thông báo

việc bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai

cho Tổng giáo phận Sài Gòn

 

Toà Tổng Giám Mục thông báo việc bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn.

Sàigòn (TGP Sàigòn 25-08-2017) - Toà Tổng Giám Mục thông báo việc bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn với nội dung như sau:

 

Văn phòng Toà Tổng Giám mục thông báo:

Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký và là Chánh văn phòng Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tân Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn.

Tin vui này vừa được Văn Phòng Báo Chí công bố vào lúc 12g00 thứ Sáu ngày 25 tháng 08 năm tại Rôma, tức 17 giờ 00 (giờ Việt Nam).

Ðây là một hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho Tổng giáo phận.

Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân Ðức Thánh Cha Phanxicô và Toà Thánh đã quan tâm đến Tổng giáo phận thân yêu của chúng ta.

Xin cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Tân Giám Mục trong hành trình sứ vụ mới.

 

Tòa Tổng Giám mục ngày 25 tháng 08 năm 2017

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân

Tổng Ðại Diện

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page