Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

làm Tân Giám mục phụ tá thứ hai

cho Tổng giáo phận Sài Gòn

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn.

Sàigòn (WHÐ 25-08-2017) - Hôm thứ Sáu 25 tháng 08 năm 2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Sài Gòn như sau:

"Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam, hiệu toà Catrum".

(Nguồn: http://press.vatican.va)

 

Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

Châm ngôn Giám mục: "Này con đây" (Isaia 6,8)

* * *

26-12-1962: Sinh tại Quảng Nam - Ðà Nẵng

1969 - 1979: Học tại các trường: Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn

1979 - 1984: Học Ðại học Tổng hợp (Khoa học tự nhiên) TP. Sàigòn, Khoa Toán - Tin học, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học

1993 - 1999: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

30-06-1999: Thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Sài Gòn.

Châm ngôn đời linh mục: "Miễn sao Ðức Kitô được rao giảng" (Pl 1,18)

1999 - 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận; trợ giảng môn sinh ngữ tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

2001 - 2006: Học tại Học viện Gia Ðình Gioan-Phaolô II (Ðại học Lateranensis), Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D.) chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình

Năm 2006: Học Ðại học Gregoriana, Roma, về Ðào tạo ơn gọi

2006 - 2014: Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Giáo sư các môn: Mục vụ Gia đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Ðồng hành thiêng liêng, tại Học viện Mục vụ Tổng giáo phận và các Học viện Dòng tu.

2007 - 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng Viện Thánh Phaolô Lộc (Năm Dự Bị Ðại chủng viện) của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Từ năm 2007: Trưởng ban Mục Vụ Gia Ðình Tổng giáo phận Sài Gòn; Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Ðình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Từ năm 2009: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn)

Từ năm 2014: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

* * *

Huy hiệu Giám mục

Giải thích huy hiệu:

- Thánh giá: Chúa Kitô Phục sinh

- Màu xanh da trời: Ðức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình

- Hai trái tim: Tình yêu đối với các Gia đình

- Các nhánh lúa: Tình yêu đối với người độc thân thánh hiến

- Màu xanh mạ: Lữ hành đường Hy vọng

- Châm ngôn "Hic ego sum: Này con đây"

(Xin hãy sai con đi loan báo Niềm Hy vọng Chúa Kitô - Tình yêu cứu chuộc, đặc biệt cho các Gia đình, và các anh chị em sống đời dấn thân thánh hiến vì Nước Trời).

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page