Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo lý Ðức tin

về Ðại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V

 

Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo lý Ðức tin về Ðại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V.

Xuân Lộc (WHÐ 24-08-2017) - Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo lý Ðức tin về Ðại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V:

 

Uỷ ban Giáo lý Ðức tin

trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Kính thưa quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Cha,

quý Cha, quý Tu sĩ, cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa,

 

Theo định kỳ 3 năm một lần, Uỷ ban Giáo lý Ðức tin tổ chức Ðại hội Giáo lý toàn quốc, nhằm tạo điều kiện cho các giáo phận chia sẻ kinh nghiệm mục vụ giáo lý và tìm phương hướng hành động chung, đẩy mạnh hoạt động huấn giáo và loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn trong bối cảnh xã hội Việt Nam.

Năm nay, Ðại hội Giáo lý lần thứ V được tổ chức tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc, từ thứ Hai 28/8 đến thứ Sáu 01/9/2017, với 270 tham dự viên là các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân của các giáo phận trong toàn quốc.

Chủ đề của Ðại hội: Ðào tạo giáo lý viên, con người của hiệp thông để loan báo Tin Mừng. Chủ đề này được khai triển và đào sâu qua 5 đề tài chính:

- Ðề tài 1: Ðào tạo giáo lý viên (GLV), con người của hiệp thông.

- Ðề tài 2: Ðào tạo giáo lý viên (GLV) hiệp thông với Thiên Chúa nhờ Lời Chúa và các Bí Tích.

- Ðề tài 3: Ðào tạo giáo lý viên (GLV) hiệp thông với Hội Thánh: tham gia và trách nhiệm.

- Ðề tài 4: Ðào tạo giáo lý viên (GLV) hiệp thông với mọi người: đối thoại.

- Ðề tài 5: Ðào tạo giáo lý viên (GLV) chứng nhân của Niềm vui Tin Mừng.

Trong tinh thần hiệp thông, chúng con xin kính báo và kính xin quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ cùng toàn thể Cộng đồng Dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho Ðại hội được mọi sự tốt đẹp.

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa.

 

Kính báo

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Thư ký UBGLÐT

 

UB Giáo lý Ðức tin / HÐGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page