Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ

yểm trợ Giáo Hội Sudan

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ yểm trợ Giáo Hội Sudan.

Khartum (Oss. Rom 22-07-2017) - Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ phân bộ Áo đang tài trợ một loạt các dự án cho Giáo Hội Sudan.

Cha Daniele, thừa sai Italia thuộc phong trào Con đường tân dự tòng, làm việc trong tổng giáo phận Khartum, cho biết các dự án này đều nhằm đầu tư vào lãnh vực giáo dục để có thể bảo đảm cho trẻ em và người trẻ Sudan một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương của họ. Các trợ giúp tài chánh của tổ chức được sử dụng cho công trình xây cất các trường học, nhà thờ và các trung tâm xã hội. Cha cho biết các điều kiện sống của trẻ em và người trẻ Sudan vô cùng khó khăn, và gia đình các em rất nghèo. Các ngân quỹ của chúng tôi rất khiêm tốn. Nhưng nếu không có các trường học, các trẻ em Sudan không có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn cuộc sống của cha mẹ các em.

Các tín hữu hồi chiếm đại đa số dân đánh giá rất cao dấn thân của Giáo Hội công giáo trong lãnh vực giáo dục. Trong thủ đô Khartum Giáo Hội điều khiển khoảng 20 trường công với các học sinh hồi và kitô. Cha Daniele cho biết Giáo Hội chỉ có vừa đủ tiền để trả lương cho các giáo viên và mua sách vở bút mực cho học sinh. Cả khi nhà trường không nhận được học phí, không có học sinh nào bị đuổi khỏi trường. Tại Sudan có hơn 10 triệu học sinh theo học các trường công giáo. Hội Ðồng Giám Mục yểm trợ các trường và học viện đào tạo các nhân viên y tế nhằm củng cố công tác trợ giúp sức khỏe cho dân chúng trong các trung tâm do Giáo Hội điều khiển. (Oss. Rom 22-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page