Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ phát động

Ngày đen tối chống nạn kỳ thị người Ðalít

 

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ phát động Ngày đen tối chống nạn kỳ thị người Ðalít.

Roma (Oss Rom REI 26-07-2017) - Các Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi mọi kitô hữu hăng hái tham gia ngày Black Day, nghĩa là Ngày đen tối, cử hành vào mùng 10 tháng 8 năm 2017, chống lại nạn kỳ thị người cùng đinh dalit.

Nhiều cuộc tuần hành, hội thảo ăn chay cầu nguyện và nhiều thỉnh nguyện thư sẽ được tổ chức vào 10 tháng 8 năm 2017 để cử hành Ngày Black Day, ngày đen tối, ngày để tang, với mục tiêu tranh đấu chống lại nạn kỳ thị các tín hữu ky tô thuộc giai cấp cùng đinh dalit. Ngày này đã được Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đề ra và cử hành lần đầu tiên hồi năm 2010, cùng với Hội đồng các giáo hội ky tô Ấn độ và Hội đồng cố vấn toàn quốc của người Dalit Ấn Ðộ. Ðây là dịp kỷ niệm ngày 10 tháng 08 năm 1950 là ngày chuẩn y điều 3 của hiến pháp quốc gia về quyền lợi của các giai cấp được nhìn nhận trong hệ thống giai cấp của Ấn giáo. Những quyền lợi này sau đó được mở rộng cho giới dalit cùng đinh thuộc phật giáo và đạo Sikh, nhưng loại ra ngoài những người dalit theo ky tô giáo hay gia nhập hồi giáo, viện cớ hai tôn giáo này không có hệ thống giai cấp. Từ 67 năm nay, giáo hội công giáo Ấn Ðộ yêu cầu hủy bỏ điều khoản này vì sự kỳ thị và đi ngược lại nguyên lý bình quyền của hiến pháp Ấn Ðộ. Ðức Cha Anthonisamy Neethinathan, chủ tịch văn phòng đặc trách các giai cấp và bộ tộc thiểu số của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, mời gọi mọi ky tô hữu trong nước tham gia vào những sáng kiến cử hành ngày Black Day và xử dụng mọi phương tiện truyền thông, nhất là các mạng xã hội để gây ý thức rộng rãi trong xã hội dân sự, công khai nói lên sự ủng hộ và liên đới với các anh chị em tín hữu ky tô đang đau khổ vì bị kỳ thị bởi xuất xứ khiêm hạ của mình. (Oss Rom REI 26-7-2017)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page