Các Giám Mục Chile kêu gọi

tôn trọng sự sống con người

 

Các Giám Mục Chile kêu gọi tôn trọng sự sống con người.

Santiago De Cile (REI 25-07-2017) - Các Giám Mục Cile tái khẳng định lập trường của Giáo Hội luôn luôn bênh vực sự sống con người và chống lại luật phá thai.

Các Giám Mục Chilê đã khẳng định như trên chống lại dự luật cho phép phá thai đang được đem ra thảo luận và bỏ phiếu tại quốc hội. Dự luật mới cho phép phá thai trong ba trường hợp: việc mang thai gây nguy hiểm cho mạng sống người mẹ, phôi thai có các tàn tật hay bệnh không thích hợp với sự sống và trường hợp bị hãm hiếp.

Trong thông cáo do Ban thường vụ công bố các ngày vừa qua các Giám Mục đã than phiền sự kiện dư luật cho phép phá thai đã được Thượng Viện thông qua và được cả các dân biểu kitô bỏ phiếu thuận. Thông cáo có đoạn viết: "Dự luật thiết định và cho phép việc kỳ thị bất công đối với các người không được bênh đỡ mà sự sống phải được nhà nước bảo đảm và che chở. Tuy có thể kiện lên Toá bảo hiến nhừng đây là một luật không có câu trả lời nhân bản và văn minh trước thảm cảnh của các phụ nữ ở trong các trường hợp như dự luật dự kiến. Thay vì dồn mọi cố gắng cho cả hai sự sống đáng được bảo vệ của mẹ và con, giờ đây tại Chile sẽ có các trẻ em nam nữ bị gạt bỏ. Bị gạt bỏ như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã định nghĩa tất cả những người mà xã hội gạt ra ngoài lề bởi vì họ gây khó chịu hay bởi vì họ không đáng sống. Các giới chức chính trị đuợc mời gọi trước hết làm chứng cho sự trung thực giữa các xác tín họ công bố và hành động chính trị của mình. Các Giám Mục ca ngợi các dân biểu sống trung thực với đức tin kitô mặc dù bị chỉ trích và hiểu lầm, cũng như những ai qua các tổ chức của xã hội dân sự đã làm tất cả để bênh vực sự thánh thiêng và phẩm giá của sự sống. Nhắc tới sứ điệp công bố năm 2015 tựa đề "Quyền có một cuộc sống xứng đáng với tất cả mọi người", các Giám Mục Chile nhấn mạnh rằng "Không giết cố ý và trực tiếp giết người vô tội là một tuyêt đối luân lý mà việc thừa nhận và bảo vệ là nòng cốt đối với sự sống của cộng đoàn". Giáo hội sẽ luôn luôn tôn trọng các quyền bính quốc gia trong bối cảnh dân chủ. Một cách rõ ràng chúng tôi đã nói lên ý kiến với mọi cơ quan có thẩm quyền qua các người và các cơ cấu tiếp tục làm việc cho sự sống. Truớc mọi thảm cảnh nhân loại tín hữu công giáo sẽ tiếp tục công bố tình yêu vô biên của Thiên Chúa, là Ðấng trong sự phục sinh của Ðức Giêsu Kitô Con của Ngài cống hiến cho chúng ta suối nguồn giúp thăng tiến mọi sự sống con người và phẩm giá của nó. (REI 25-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page