Các Giám Mục Hoa Kỳ trợ giúp 6 triệu mỹ kim

cho các nước Mỹ Latinh và Haiti

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ trợ giúp 6 triệu mỹ kim cho các nước Mỹ Latinh và Haiti.

Washington (REI 1-08-2017) - Tổ chức bác ái của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã quyết định dành ra ngân khoản 6 triệu mỹ kim để trợ giúp các Giáo Hội châu Mỹ Latinh, vùng quần đảo Caraibi và Haiti.

Trong ngân khoản nói trên có 4 triệu được dùng để tài trợ cho 244 dự án của Giáo Hội các nước châu Mỹ Latinh. Chẳng hạn bên Argentina có "Trung tâm trợ giúp sự sống đang sinh ra" hoạt động trong 21 giáo phận toàn nước trong việc thăng tiến săn sóc và bênh vực sự sống từ lúc thụ thai, giúp các bà mẹ mang thai, giúp họ hiểu biết phẩm giá của chức vụ là cha mẹ. Các trung tâm này cũng có các khoá giáo dục đào tạo về nhân phẩm và phát động ý thức cho dân.

Tại Haiti ngoài việc tái thiết nhiều cơ sở bị sập trong trân động đất hồi năm 2010, còn có chương trình đào tạo 400 nhân viên mục vụ của 4 giáo xứ bị tàn phá bởi trận bão Matthew. Các khoá học kéo dài 3 ngày, và các học viên tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau gồm cả việc tham dự thánh lễ và cầu nguyện.

Ðức Cha Eusebio Ellizondo, Giám Mục phụ tá Seatle, chủ tịch tiểu ban Giáo Hội châu Mỹ Latinh cho biết sở dĩ Hội Ðồng Giám Mục có thể tài trợ các dự án nói trên là nhờ sự đóng góp quảng đại của tín hữu công giáo toàn Hoa Kỳ trong các lần lạc quyên cho các Giáo Hội châu Mỹ Latinh. Nhờ ngân khoản quyên được Ủy ban mới có thể tài trợ việc tái thiết nhiều nhà thờ trong vài giáo phận Haiti.

Trong số các dự án cũng còn có việc đào tạo hàng giáo dân lãnh đạo, các chủng sinh và tu sĩ, tài trợ mục vụ nhà tù, mục vụ giới trẻ. Hàng năm cuôc lạc quyên cho các Giáo Hội châu Mỹ Latinh được tổ chức vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của tháng giêng. (REI 1-8-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page