Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 năm 2017

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 năm 2017 của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Vatican (REI 04-08-2017) - Nghệ thuật diễn tả vẻ đẹp của đức tin và loan truyền sứ điệp về sự vĩ đại của công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Vì thế, khi chiêm ngắm một tác phẩm nghệ thuật hay một tuyệt tác của thiên nhiên, chúng ta khám phá ra cách thế mỗi sự vật nói với chúng ta về Thiên Chúa và về tình yêu của Người.

Chúng ta cầu nguyện cho các nghệ sĩ của thời đại chúng ta, để qua các tác phẩm được thực hiện nhờ tài năng của họ, họ có thể giúp tất cả mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo. (REI 04/08/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page