Toà Thánh ra lệnh

cho Dòng các Tu huynh Bác ái tại Bỉ

không được thực hành trợ tử

 

Toà Thánh ra lệnh cho Dòng các Tu huynh Bác ái tại Bỉ không được thực hành trợ tử.

Roma (WHÐ 11-08-2017) - Phòng Báo chí Toà Thánh xác nhận rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ra lệnh cho tỉnh dòng của Dòng các Tu huynh Bác ái tại Gent, Bỉ, phải chấm dứt ngay việc trợ tử cho các bệnh nhân.

Hồi cuối tháng Năm năm 2017, tỉnh dòng này đã bị vị Bề trên tổng quyền tại Roma là tu huynh René Stockman cảnh cáo với lời nhắc nhở rằng trợ tử là "trái với các nguyên tắc nền tảng của Giáo hội Công giáo". Bộ Giáo lý Ðức tin nói thêm rằng đó là "giết người có chủ ý, không thể chấp nhận được về phương diện luân lý".

Lời khiển trách được đưa ra sau khi Ban lãnh đạo tỉnh dòng, bao gồm các giáo dân, đã quyết định cho phép thực hiện việc trợ tử đối với các bệnh nhân của họ, kể cả những người không phải đang ở trong giai đoạn cuối, tại 15 trung tâm tâm thần ở Bỉ do nhà dòng điều hành. Bỉ là một trong ba quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, cùng với Hà Lan và Luxembourg, đã thông qua luật trợ tử.

Vào ngày 05 tháng Tám năm 2017, tu huynh René Stockman, đã ra hạn cho Hội đồng lãnh đạo tỉnh dòng đến ngày 05 tháng Chín năm 2017 phải thay đổi lập trường về vấn đề trợ tử đối với các bệnh nhân tâm thần đang được nhà dòng chăm sóc, nếu không "sẽ phải sử dụng các biện pháp luật cần thiết", vị Bề trên tổng quyền khẳng định. Ðiều đó cụ thể có nghĩa là tỉnh dòng của Dòng các Tu huynh Bác ái tại Bỉ có thể bị khai trừ ra khỏi Dòng và không còn được mang danh là Công giáo.

Tỉnh dòng tại Bỉ của Dòng các Tu huynh Bác ái chắc chắn đã nhận được thông báo của Toà Thánh, nhưng vẫn không trả lời.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page