Ðức Hồng Y Parolin

viếng thăm chính thức tại Nga

 

Ðức Hồng Y Parolin viếng thăm chính thức tại Nga.

Roma (Corr. 9-08-2017) - Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm chính thức tại Nga từ chiều ngày 20 đến 24 tháng 8 năm 2017.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Người đưa tin chiều" (Corriere della sera) số ra ngày 9 tháng 8 năm 2017, Ðức Hồng Y Parolin cho biết bối cảnh cuộc viếng thăm này là "những căng thẳng và xung đột gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới", và Tòa Thánh xác tín hòa bình phải là một ưu tiên rõ ràng và vô điều kiện.

Trong chương trình viếng thăm, Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Ðức Thượng Phụ Kirill I, Giáo Chủ Chính Thống Nga.

Về tương quan giữa Nga và Mỹ, Ðức Hồng Y Parolin hy vọng rằng "cả hai bên đều cần hành động với tinh thần trách nhiệm để tránh làm gia tăng những căng thẳng. Ðể được vậy cần nhìn nhận "những sai lầm có thể có, đã gây ra tình trạng hiện nay". Thật là một điều bi thảm nếu các tương quan tiếp tục trở nên xấu hơn".

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nhìn nhận rằng "Ðông Âu thật là quan trọng đối với sự ổn định và hiệp nhất của toàn đại lục Âu Châu. Những đối nghịch về ý thức hệ của thời kỳ chiến tranh lạnh không biến mất một sáng một chiều. Ðứng trước những bối cảnh chính trị địa lý mới, cần phải tận dụng mọi cơ hội để khích lệ sự tôn trọng, đối thoại và cộng tác với nhau".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng Y Parolin nhắc đến những cuộc viếng thăm trước đây của ngài tại Bạch Nga, miền Caucase, và các nước vùng Baltique, cũng như tại Ucraina. Cuộc viếng thăm sắp tới của ngài tại Nga bổ túc cho các cuộc viếng thăm vừa nói.

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh tái cảnh giác chống lại xu hướng đặt các quyền lợi quốc gia và tư lợi trên công ích. Trên trường quốc tế không thể chấp nhận "luật của sức mạnh, nhưng sức mạnh của luật" (Corr. 9-8-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page