Các Giám Mục Nam Sudan

âu lo về tình hình tồi tệ trong nước

 

Các Giám Mục Nam Sudan âu lo về tình hình tồi tệ trong nước.

Khartum (FIDES 12-07-2017; Vat. 14-07-2017) - Trong sứ điệp công bố nhân kỷ niệm 6 năm Nam Sudan được độc lập, Ðức Cha Edwardd Hiboro Kussala, Giám Mục Tombura-Yambio, kiêm Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sudan, nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan đã trở nên tồi tệ hơn, với các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng và cuộc nội chiến tàn bạo vẫn tiếp diễn.

Nam Sudan đã trở thành một nước độc lập với Bắc Sudan trong cuộc trưng cầu dân ý ngày mùng 9 tháng 7 năm 2011. Sau khi cảm tạ Chúa đã cho Ðức Cha là công dân của nước Nam Sudan và về sức lớn mạnh của quốc gia trẻ này, Ðức Cha muốn tiếp tục làm việc cho sự hiệp nhất và hiến dâng cuộc sống cho một nên hoà bình lâu dài đã bị ai đó cướp mất. Tuy tình hình khó khăn, nhưng có rất nhiều người thuộc mọi tôn giáo tiếp tục hy vọng. Ðức Cha tin rằng hiện tình của Nam Sudan chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Tự do là ơn Thiên Chúa ban cho con người. Và các ơn Thiên Chúa ban được dành để cho tất cả mọi người, không trừ ai. Nền độc lập không phải là cái gì có được một lần cho luôn mãi, mà phải được củng cố và hiện thực mỗi ngày.

Trong sứ điệp Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sudan nhấn mạnh 4 việc ưu tiên cần thực hiện: thứ nhất là ngưng bắn toàn diện. Ðất nước hiện tràn đầy bạo lực và chiến tranh giữa các nhóm và các cá nhân có vũ trang. Vì tình yêu đối với đất nước cần phải buông khí giới. Thứ hai là đối thoại trên bình diện quốc gia, và cần phải yểm trợ cuộc đối thoại đó bằng mọi phương thế. Thứ ba là can đảm tuyên bố quốc gia đã thất bại, đất nước không có tiền. Khi một quốc gia không thể trả tiền lời số nợ của mình và không thuyết phục được ai cho vay tiền, thì đã đạt điểm thất bại. Lý do hiển nhiên nhất của sự thất bại này là việc quản trị tài chánh yếu kém của chính quyền. Thứ bốn, là việc mời gọi toàn dân Nam Sudan cầu nguyện không ngừng cho hoà bình, để cho trái tim con người được hướng dẫn bởi tình yêu thương và sự tin tưởng lẫn nhau, dù họ thuộc chủng tộc hay cộng đoàn tôn giáo nào đi nữa. (FIDES 12-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page