Các Giám Mục Venezuela kêu gọi

nỗ lực ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay

 

Các Giám Mục Venezuela kêu gọi nỗ lực ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Caracas (REI 12-07-2017; Vat. 14-07-2017) - Trong sứ điệp kết thúc phiên họp khoáng đại thứ 108 triệu tập tại thủ đô Caracas trong các ngày từ mùng 7 tới 12 tháng 7 năm 2017, các Giám Mục Venezuela kêu gọi mọi người thiện chí chung sức thắng vượt cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế xã hội trong nước.

Sứ điệp có đoạn viết: như là các chủ chăn của Giáo Hội tại Venezuela chúng tôi lên tiếng kêu gọi chính quyền thu hồi đề nghị Quốc hội lập hiến; các lực lượng quân đội phục vụ nhân dân chứ không phục vụ chế độ hay đảng cầm quyền; tất cả mọi chính trị gia cùng dấn thân với dân chúng để vượt thắng cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Ðây là lúc chính quyền phải thay đổi đường hướng chính trị. Sáng kiến của chính quyền triệu tập một quốc hội lập hiến bị nhân dân khước từ, và chính quyền đã hoàn toàn quên rằng chính nhân dân qua việc thực thi quyền tối thượng của mình mới có thể và phải triệu tập quốc hội lập hiến. Mọi sự khiến cho người ta nghĩ rằng điều được tìm kiếm là việc thiết lập một Nhà nước xã hội chủ nghĩa, mácxít và quân đội nhằm huỷ bỏ sự tự trị của các quyền bính, đặc biệt là quyền lập pháp.

Các Giám Mục viết tiếp trong sứ điệp: Trong đất nước chúng ta thật rõ ràng là bạo lực đã có tính cách cơ cấu. Vì nó được biểu lộ ra trong việc đàn áp dân chúng vô lý, khiến cho nhiều người chết và bị thương, gây thiệt hại cho nhà cửa, dinh thự và cơ cấu xã hội dân sự, bách hại và lơ là đối với các nhu cầu nền tảng của người dân. Sự đàp áp công khai khiêu khích các đáp trả đôi khi bạo lực khiến cho tình hình căng thẳng và vô chính phủ với các hậu quả nguy hiểm. Chính quyền khinh thường nhân phẩm qua việc khước từ và liên tục vi phạm các quyền căn bản của con người. Chính vì thế chính quyền phải thay đổi chính sách cai trị và toàn dân phải nỗ lực ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. (REI 12-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page