Giáo Hội Guatemala kêu gọi

đương đầu với nạn di cư tỵ nạn

trên bình diện toàn cầu

 

Giáo Hội Guatemala kêu gọi đương đầu với nạn di cư tỵ nạn trên bình diện toàn cầu.

Guatemala (REI 11-07-2017; Vat. 14-07-2017) -Trong các ngày vừa qua Hội Ðồng Giám Mục Guatemala đã ra thông cáo kêu gọi các cơ cấu chính quyền đối phó với hiện tượng di cư trên bình diện toàn cầu và nhân bản.

Thông cáo do văn phòng mục vụ lưu động của Hội Ðồng Giám Mục cùng soạn thảo với Hiệp hội các nhà ngoại giao và chuyên viên Guatemala và được giới thiệu trước sự hiện diện của Ðức Cha Alvaro Ramazzini Giám Mục Hueheuetenango đặc trách mục vụ cho người di cư tỵ nạn.

Trong thông cáo tựa đề "Thảm cảnh của người di cư và tỵ nạn gọi hỏi chúng ta" các Giám Mục bầy tỏ lo âu vì các tranh luận, kiểu thực thi và trả lời chính trị cho hiện tượng di cư, lèo lái và cướp mất nhân phẩm của người di cư tỵ nạn. Theo các vị nước Guatemala có một trách nhiệm lớn và phạm tội bỏ sót, nếu không có một quan niệm và kiểu tiếp cận toàn cầu và nhân bản đối với hiện tượng di cư, vì Guatemala là quốc gia phát xuất, chuyển tiếp, hay tới nơi, hoặc trở về của người di cư tỵ nạn. Ngoài ra Hội Ðồng Giám Mục Guatemala còn ghi nhận rằng các lý do của nạn di cư tiếp tục là các lý do cơ cấu, vì là hậu qủa của một nạn bạo lực có cấu trúc phản ánh trong sự nghèo túng, bị gạt ra ngoài lề, bị kỳ thị, bị bạo hành, lưu đầy, vì các lợi nhuận quốc gia và quốc tế.

Thông cáo đặc biệt nhắc tới tình trạng thê thảm của hàng chục gia đình bị bó buộc bỏ nhà cửa đất đai trong vùng Laguna Larga, tình Petén. Nó là tiếng báo động đối với việc quản lý và áp đặt các chương trình tuân hành các đường lối chính trị di cư ngoài vùng miền, kết án các người di cư tỵ nạn, chà đạp các quyền lợi của họ, và bỏ rơi họ trong một tình trạng hoàn toàn không được che chở. Chính vì thế cần phải tạo ra, tài trợ và thực thi một đường lối chính trị quốc gia giúp đương đầu với hiện tượng di cư tỵ nạn trên bình diện nhân bản toàn vẹn và hợp lý hữu hiệu. (REI 11-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page