Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

kêu gọi củng cố hoà bình và hoà giải

 

Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu kêu gọi củng cố hoà bình và hoà giải.

Bruxelles (REI 12-07-2017) - Hôm 12 tháng 7 năm 2017 Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu châu đã gửi sứ điệp yêu cầu các quốc gia trong Liên hiệp Âu châu đừng gia tăng ngân khoản quân sự, trái lại hãy củng cố vài trò là tác nhân hoà bình và hoà giải qua các dụng cụ không quân sự.

Các Giám Mục Âu châu cũng chống lại đề nghị của Ủy Ban Âu châu tài trợ cho một chương trình phát triển kỹ nghệ quốc phòng âu châu. Vì điều này có nguy cơ biến Âu châu trở thành một liên minh quân sự. Trong sứ điệp các vị khẳng định rằng các gia tăng tài trợ quân sự tạo ra các hiệu quả tiêu cực đối với an ninh, trong khi các mức độ đầu tư tương tự trong các lãnh vực khác góp phần gia tăng sự hoà giải, ổn định và thịnh vượng, là nền tảng của an ninh. Chính vì thế Liên Hiệp Âu châu phải củng cố việc phòng ngừa và giải quyết các xung khắc, bởi vì nó là một thí dụ điều có thể làm qua các phương tiện không quân sự. Liên Hiệp Âu châu phải chú ý tới nạn giới trẻ thất nghiệp, phát triển kinh tế vùng miền và các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong vùng Ðông Âu và Nam Âu. Sau cùng các Giám Mục Âu châu cổ võ Liên Hiệp dấn thân cùng với các nước thành viên thảo luận về vai trò của họ trong việc phát triển các đường lối chính trị quốc phòng của Liên hiệp trong tương lai. (REI 12-7-2017)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page