Ðức Hồng Y Claudio Hummes

kêu gọi chú ý đến vùng Amazzonia

 

Ðức Hồng Y Claudio Hummes kêu gọi chú ý đến vùng Amazzonia.

Caracas (REI 10-07-2017; Vat. 13-07-2017) - Trong bài phát biểu tại Hội nghị khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Venezuela, Ðức Hồng Y Claudio Hummes tái khẳng định tầm quan trọng của mạng lưới giáo sĩ liên vùng Amazzonia.

Ðức Hồng Y Claudio Hummes là chủ tịch ủy ban Giám Mục Brazil đặc trách vùng Amazzonia. Ngài được mời tham dự hội nghị khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Venezuela đang nhóm họp tại thủ đô Caracas. Nhân dịp này, Ðức Hồng Y đã trình bày về hiện tình hoạt động của mạng lưới giáo sĩ liên vùng Amazzonia do chính Ðức Hồng Y hướng dẫn với sự phụ tá của vị thư ký điều hành Mauricio Lopez. Ðức Hồng Y nói: Cuộc gặp gỡ này có mục tiêu trao đổi ý kiến và kinh nghiệm với các vị Giám Mục trong nước để dệt nên một mạng lưới hoạt động nhằm bảo vệ vùng Amazzionia và các bộ lạc thổ dân truyền thống nơi đây. Chỉ riêng vùng Amazzonia thuộc Venezuela đã chiếm 1/5 lãnh thổ toàn quốc. Thành viên của mạng lưới giáo sĩ liên vùng Amazzonia, gọi tắt là REPAM, còn có các nước Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp. Mục tiêu của cơ quan này là tạo dựng và phát triển ý thức trong lục địa Nam Mỹ về tầm quan trọng của vùng rừng già Amazzonia đối với toàn thể nhân loại và thiết đặt một chương trình mục vụ chung và gương mẫu cho tất cả các giáo hội trong vùng này, quy tụ về trọng tâm phục vụ người nghèo và công ích của tất cả.

Ðức Hồng Y Hummes cũng nhắc lại giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô về môi sinh được trình bày trong thông điệp Laudato Sì. Ðức Thánh Cha rất nhậy cảm đối với vấn đề môi sinh và nhất là đối với vùng Amazzonia, thường được xem là lá phổi xanh của toàn trái đất. Trong những ngày nhóm họp, một số Giám Mục Venezuela cũng đã bàn thảo nhiều về đề tài này. Ðức Cha Ubaldo Ramon Sequera, Tổng Giám Mục Maracaibo nhận định rằng Amazzonia không phải chỉ liên hệ đến các nhà chính trị hay những ai sống tại đây mà thôi, nhưng rất quan trọng đối với tất cả mọi thành phần của Giáo Hội hoàn vũ nữa. Còn Ðức Cha Roberto Luckert Leon, nguyên Giám Mục Coro, thì nói đến một vấn đề thuộc địa phương là sự kiện khai thác hầm mỏ vô lý đang giết chết hệ thống môi sinh trong vùng Amazzonia, làm thương tổn trầm trọng hệ sinh thái và đời sống người dân nơi đây. (REI 100717)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page