Ðức Tổng giám mục Luis Ladaria

được bổ nhiệm làm Bộ trưởng

Bộ Giáo lý Ðức tin, thay thế Ðức hồng y Muller

 

Ðức Tổng giám mục Luis Ladaria được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, thay thế Ðức hồng y Muller.

Roma (WHÐ 2-07-2017) - Hôm thứ Bảy 1 tháng Bảy năm 2017, Toà Thánh Vatican đã công bố rằng nhiệm kỳ Bộ trưởng của Ðức hồng y Gerhard Ludwig Muller tại Bộ Giáo lý Ðức tin sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng Bảy năm 2017, và Ðức Thánh Cha Phanxicô đã không tái bổ nhiệm Ðức hồng y Muller, nhưng bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, Dòng Tên, 73 tuổi, vào chức vụ này.

Quyết định đã được chính thức công bố trong một Thông cáo của Toà Thánh ra ngày 1 tháng Bảy năm 2017, trong đó có lời cảm ơn của Ðức Thánh Cha đối với Ðức hồng y Muller về nhiệm kỳ Bộ trưởng của ngài.

Ngày 2 tháng Bảy năm 2017 là ngày kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Ðức hồng y Muller với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, bao gồm cả các chức vụ Chủ tịch: Uỷ ban giáo hoàng Ecclesia Dei, Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế.

Ðức Tổng giám mục Ladaria, Tổng giám mục hiệu toà Thibica và là thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin từ năm 2008, sẽ kế nhiệm Ðức hồng y Muller trong các chức vụ trên.

Toà Thánh đã không cho biết Ðức hồng y Muller sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ nào sau đó.

Ðức hồng y Muller, năm nay 70 tuổi, được Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm đứng đầu Bộ Giáo lý Ðức tin, cơ quan quan trọng nhất trong Giáo triều Rôma, trước khi ngài từ nhiệm vào năm 2012.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Ðức hồng y Muller đứng đầu Bộ Giáo lý Ðức tin và ba Uỷ ban trên sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, để Ðức hồng y Muller phục vụ trọn nhiệm kỳ 5 năm trong các chức vụ này, và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng Bảy năm 2017.

Ðức hồng y Muller được biết là một người bảo thủ trong Giáo triều Roma, và khác hẳn với các vị giám chức người Ðức khác, ngài ủng hộ các giải thích có tính truyền thống hơn về Chương 8 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia của Ðức giáo hoàng Phanxicô ban hành năm 2016; chương này bàn về việc rước lễ của những người ly dị và tái hôn, và nhấn mạnh rằng điều đó không vi phạm giáo huấn của Giáo hội.

Ngoài việc bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Ladaria thay thế Ðức hồng y Muller, Toà Thánh Vatican cũng công bố việc bổ nhiệm Ðức hồng y Giuseppe Betori, Tổng giám mục Firenze, làm thành viên của Bộ Tuyên Thánh.

(CNA/EWTN News)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page