Ðức Tổng Giám Mục Luis Ladaria

Tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin

 

Ðức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin.


Ðức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, Tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin.


Vatican (Vat. 1-07-2017) - Hôm 1 tháng 7 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, dòng Tên, làm tân Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, kế nhiệm Ðức Hồng Y Gerhard Mueller.

Ðức Tổng Giám Mục Ladaria cho đến nay là Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, người Tây Ban Nha, năm nay 73 tuổi, nguyên là giáo sư tín lý tại Ðại Học Giáo Hoàng Gregoriana và làm Phó Viện trưởng tại đây từ năm 1986 đến 1992. Năm 2008 ngài thăng Tổng Giám Mục Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin.

Ðức Hồng Y Gerhard Mueller, người Ðức, năm nay 70 tuổi, nguyên là Giám Mục giáo phận Regensburg bên Ðức, và năm 2012 ngài được Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin.

Ngày 2 tháng 7 năm 2017 là ngày ngài mãn nhiệm kỳ 5 năm và Ðức Thánh Cha Phanxicô không gia hạn chức vụ này của Ðức Hồng Y. Ngài sẽ trở về Ðức và hiện không đảm nhận chức vụ nào.

Thông cáo chính thức của Phòng báo chí Tòa Thánh viết: "Ðức Thánh Cha cám ơn Ðức Hồng Y Gerhard Ludwig Mueller sau khi mãn nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh "Ecclesia Dei" (về các tín hữu Công giáo thủ cựu), Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về kinh thánh và Ủy ban Thần học quốc tế. Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J, Tổng Giám Mục hiệu tòa Tibica, lên kế nhiệm. Cho đến nay ngài là Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin".

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page