Ðức Thánh Cha cảnh giác

chống lại cám dỗ giáo sĩ tìm địa vị xã hội

 

Ðức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ giáo sĩ tìm địa vị xã hội.

Vatican (SD 22-06-2017) - Ðức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác chống lại cám dỗ tìm kiếm địa vị và sự kính trọng của xã hội trong bậc giáo sĩ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 22 tháng 6 năm 2017, dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 90 các cơ quan bác ái trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương, gọi tắt là ROACO, tiến hành tại Vatican từ ngày 19 đến 22 tháng 6 năm 2017.

Trong khóa họp vừa qua, ngoài đề tài tình hình Giáo hội tại Thánh Ðịa và việc đào tạo Linh Mục tại đây, các tham dự viên cũng bàn về tình trạng khó khăn của các Giáo Hội tại Ai Cập, Siria và Irak. Các vị Sứ thần Tòa Thánh tại ba nước vừa nói cùng với Ðức TGM ngoại trưởng Paul Gallagher cũng hiện diện tại khóa họp và tường trình về tình hình các Giáo Hội liên hệ.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha sau khi nói đến những đau khổ mà nhiều Giáo Hội Công Giáo Ðông phương đã và đang phải trải qua, ngài nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện chủng sinh và thường huấn cho các linh mục được bàn tới trong Ðại hội. Ðức Thánh Cha đề cao tấm gương của nhiều Linh Mục quyết liệt chọn lựa và tận tụy phục vụ nơi cộng đoàn của các vị nhiều khi bị thử thách nặng nề. Nhưng, ngài nói, "chúng ta cũng phải ý thức về những cám dỗ có thể gặp phải, như tìm kiếm một địa vị xã hội dành cho giáo sĩ tu sĩ tại một số miền địa lý, hoặc cám dỗ thi hành vai trò lãnh đạo theo những tiêu chuẩn phàm nhân hoặc theo khuôn mẫu văn hóa và môi trường liên hệ".

"Cố gắng mà Bộ Các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương và các cơ quan từ thiện phải tiếp tục thực hiện là nâng đỡ các sáng kiến xây dựng cuộc sống Giáo hội một cách chân thực. Ðiều cơ bản là luôn nuôi dưỡng lối sống theo tinh thần gần gũi của Tin Mừng: nơi các Giám Mục, để các vị sống gần gũi với các linh mục của mình, để các Linh Mục làm cho các tín hữu thuộc quyền cảm thấy sự dịu dàng của Chúa..."

Tổ chức ROACO được Tòa Thánh thành lập năm 1968 với mục đích trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Ðông phương. 1 phần 3 các tham dự viên đến từ các tổ chức bác ái Công Giáo ở Ðức như Missio, Misereor, Renovabis, Caritas, Hiệp Hội Ðức trợ giúp Thánh Ðịa như Tổng giáo phận Koeln, Hội giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo, v.v. (SD 22-6-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page