Ðức Thượng phụ Rai

sẽ thánh hiến Libăng và Trung Ðông

cho Trái tim Mẹ Maria

 

Ðức Thượng phụ Rai sẽ thánh hiến Libăng và Trung Ðông cho Trái tim Mẹ Maria.

Beirut (Agenzia Fides 21-06-2017) - Ðức Thượng phụ Công giáo Maronite Bechara Boutros Rai sẽ đến đền thánh Ðức Mẹ Fatima, Bồ đào nha, để thánh hiến Libăng và toàn vùng Trung đông cho Trái tim Vô nhiễm của Ðức Maria.

Nguồn tin của tòa thượng phụ cho biết, việc thánh hiến sẽ được cử hành trong Thánh lễ do vị đứng đầu Giáo hội Maronite chủ tế vào ngày 25 tháng 06 năm 2017.

Cử hành phụng vụ vào Chúa nhật này sẽ là cao điểm và kết thúc "ngày Libăng ở Fatima". Ngày này sẽ được bắt đầu từ thứ bảy, 24 tháng 06 năm 2017, với việc lần hạt Mân Côi và cuộc rước nến của các tín hữu.

Từ 4 năm qua, vào tháng 6, Ðức Thượng phụ Rai đã chủ sự các nghi thức phụng vụ tại đền thánh Ðức Mẹ ở Harissa, để thánh hiến Libăng - đất nước của các cây bách hương - và toàn miền Trung đông cho Trái tim Vô nhiễm của Ðức Maria. Trong những lần này, trong nghi thức trọng thể thánh hiến, Ðức Thượng phụ Rai đã cầu nguyện để tất cả các dân tộc trong vùng được thoát khỏi tai ương chiến tranh và bạo lực.

Vào tháng 06 năm 2013, Ðức Thượng phụ Rai cũng đã mời các tín hữu Hồi giáo tham dự nghi thức thánh hiến và nhắc nhớ rằng Libăng là quốc gia duy nhất mà ngày lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 03 được cử hành chung giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo như ngày lễ quốc gia. (Agenzia Fides 21/6/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page