Linh Mục Ðinh Ðức Quang

được bổ nhiệm làm Bề Trên Giám Tỉnh

Tỉnh Dòng Chicago Hoa Kỳ

 

Linh Mục Ðinh Ðức Quang được bổ nhiệm làm Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chicago Hoa Kỳ.


Linh Mục Ðinh Ðức Quang, tân Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chicago Hoa Kỳ.


Chicago (VietCatholic News 8-07-2017) - Thật là một niềm vui chung cho anh em linh mục Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời khi nhận được tin từ Rôma, Cha Bề trên Tổng Quyền Heinz Kuluke, SVD thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đã thông báo Cha Ðinh Ðức Quang, SVD đã được bổ nhiệm làm Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chicago, Hoa Kỳ.

Cha Ðinh Ðức Quang sinh trưởng tại Sài Gòn - Việt Nam. Ngay từ thời niên thiếu, cha Quang đã gia nhập Tiểu Chủng Viện Thánh Phụng thuộc Giáo Phận Long Xuyên. Cha Quang đến định cư tại thành phố Los Angeles năm 1980. Sự kiên trì và lòng tin tưởng vào ơn gọi, cha đã gia nhập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời năm 1981 và đón nhận thiên chức linh mục ngày 28 tháng 03 năm 1992.

Ðược tín nhiệm và bầu lên bởi các anh em trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, cha Quang là Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chicago tiên khởi đến từ Á-Châu. Cha đã từng phục vụ bài sai đầu tiên của ngài trong cương vị phó xứ tại Giáo Xứ Thánh Antôn ở San Bernadino, tiểu bang California và lần lượt nắm giữ các chức vụ trong ban lãnh đạo, bao gồm những công tác như giám đốc ơn gọi, phó viện trưởng và giám luật tại Ðại Chủng Viện, hội đồng giám tỉnh và làm bề trên cộng đoàn tại nhà Hưu Dưỡng Ngôi Lời ở Techny/Chicago tiểu bang Illinois.

Trong cương vị Bề Trên Giám Tỉnh, cha Quang sẽ tiếp tục góp sức cho việc thực thi viễn kiến truyền giáo dựa trên những Chỉ Dụ của Hội Dòng (Congregational Directions) và đã được ban bố bởi Tổng Công Nghị Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời năm 2012. Tinh thần liên văn hóa, quan tâm đến người nghèo hay những sắc tộc thiểu số và di dân và quảng bá Tin Mừng, luôn luôn là những tâm điểm mục vụ của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Ðiều này đã thể hiện rõ nét ở trang sử của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ngay từ thập niên 1930, Hội Dòng đã đón nhận các chủng sinh Mỹ đen đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ðây là việc làm hết sức khó khăn khi các sắc tộc của người Mỹ còn đang bị thử thách bởi sự kỳ thị mầu da và chủng tộc. Sự xuất hiện của những chủng sinh Mỹ đen tại Tiểu Chủng Viện Ngôi Lời ở Bay St. Louis, tiểu bang Mississippi đã là mấu chốt lịch sử quan trọng của Giáo Hội Hoa Kỳ. Lịch sử lại tái diễn một lần nữa khi Ðại Chủng Viện Ngôi Lời tiếp nhận các chủng sinh tỵ nạn Việt Nam đầu tiên năm 1975. Kể từ đây, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đã và đang đào tạo rất nhiều chủng sinh Á-Châu, đặc biệt là chủng sinh Việt Nam. Một thành quả đáng ghi nhận trong bốn mươi năm qua, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời tại Hoa Kỳ đã đào tạo được hơn 70 linh mục Việt Nam và 2 tu huynh Việt Nam tuyên khấn vĩnh viễn. Các ngài tiếp nối gót chân của hơn 6,000 linh mục truyền giáo Ngôi Lời đang phục vụ ở khắp năm Châu, hăng say truyền giáo ở hơn 70 quốc gia trên thế giới và loan truyền ơn Cứu Ðộ cho những tâm hồn đang khát khao mong tìm Chúa.

Một điều đáng ghi nhận khác là trong 8 năm qua, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đã góp phần cống hiến cho Giáo Hội Việt Nam bằng cách đón nhận và trợ giúp cho hơn 60 sơ, và các cha, các thầy từ ba miền Nam, Trung, Bắc của quê hương Việt Nam. Các ngài đang cố gắng miệt mài kinh sử, học ngôn ngữ và trao dồi kiến thức tại Ðại Chủng Viện Ngôi Lời, để mong rằng sau khi tốt nghiệp Ðại Học sẽ trở về quê hương góp phần mục vụ cho Giáo Hội Việt Nam tại quê nhà.

Cha Tân Giám Tỉnh Ðinh Ðức Quang, SVD lãnh nhận chức vị vào ngày 01 tháng 06 năm 2017 và cũng là dịp cha mừng Ngân Khánh Linh Mục và ngài sẽ trông coi những sinh hoạt của Tỉnh Dòng Chicago, bao gồm khoảng 260 linh mục và tu huynh đang phục vụ truyền giáo tại Canada, Hoa Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh Caribbean.

Kính xin quý vị ân nhân, thân nhân và bạn hữu hãy cùng chúng tôi hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài thương ban cho Giáo Hội, đặc biệt cách riêng cho Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.

 

Linh mục Phạm Duy Linh, SVD

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page