Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh

về Ðối thoại Liên tôn gửi người Hồi giáo

nhân tháng Ramadan 2017

 

Kitô hữu và người Hồi giáo: Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta

Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn gửi người Hồi giáo nhân tháng Ramadan 2017 và Ðại lễ 'Id al-Fitr H. 1438 / 2017 A.D.

Roma (WHÐ 06-06-2017) - Nhân dịp tháng Ramadan của Hồi giáo năm 2017 bắt đầu vào khoảng 27 tháng Năm và Ðại lễ 'Id al-Fitr 1483 H. / 2017 A.D., diễn ra vào khoảng 24 tháng Sáu năm 2017, Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn đã gửi người Hồi giáo trên khắp Thế giới Sứ điệp chúc mừng với chủ đề "Kitô hữu và người Hồi giáo: Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta".

Sau đây là bản dịch Việt ngữ toàn văn Sứ điệp:

* * *

Kitô hữu và người Hồi giáo:

Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta

Anh chị em Hồi giáo thân mến,

Chúng tôi muốn bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi liên đới với các bạn bằng lời cầu nguyện trong thời gian chay tịnh của tháng Ramadan và dịp mừng lễ 'Id al-Fitr kết thúc tháng chay tịnh này; đồng thời chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn lời chúc chân thành tốt đẹp nhất: chúc các bạn được bình an, vui tươi và dồi dào ơn huệ thiêng liêng.

Sứ điệp năm nay đặc biệt hợp thời và có ý nghĩa: năm mươi năm trước, vào năm 1967, chỉ ba năm sau khi Ðức giáo hoàng Phaolô VI thành lập Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn (PCID) vào ngày 19 tháng 5 năm 1964, sứ điệp đầu tiên đã được gửi đi trong dịp này.

Trong những năm tiếp theo, có hai Sứ điệp đặc biệt quan trọng: Sứ điệp năm 1991, vào thời Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II, có chủ đề "Con đường của các Tín hữu là Con đường Hòa bình" và Sứ điệp năm 2013, năm đầu tiên của triều Ðức giáo hoàng Phanxicô, có chủ đề "Thúc đẩy sự tương kính qua giáo dục". Cả hai Sứ điệp này đều được chính Ðức giáo hoàng ký.

Trong nhiều hoạt động của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn (PCID) để thúc đẩy đối thoại với người Hồi giáo, quan trọng nhất và lâu dài nhất là Sứ điệp hằng năm này, gửi đến người Hồi giáo trên khắp thế giới nhân dịp tháng Ramadan và lễ 'Id al-Fitr. Ðể chia sẻ Sứ điệp này một cách rộng rãi nhất có thể, Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn (PCID) được sự giúp đỡ của các cộng đồng Công giáo địa phương, cũng như các vị Ðại diện Ðức giáo hoàng hiện diện ở hầu hết các quốc gia.

Kinh nghiệm của cả hai cộng đồng tôn giáo chúng ta khẳng định giá trị của Sứ điệp này trong việc cổ võ mối tương quan thân ái giữa những người láng giềng, bạn hữu Kitô giáo và Hồi giáo, bằng cách đem lại những hiểu biết sâu sắc về những vấn đề hiện tại và những vấn đề cấp bách.

Năm nay, Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn (PCID) đưa ra một chủ đề liên quan đến Thông điệp "Laudato Si' - về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta" của Ðức giáo hoàng Phanxicô, vốn không chỉ ngỏ lời với người Công giáo và các Kitô hữu mà còn với toàn thể nhân loại.

Ðức giáo hoàng Phanxicô muốn lưu ý đến những thiệt hại mà lối sống và quyết định của chúng ta gây ra cho môi trường, cho chính chúng ta và cho người đồng loại của chúng ta. Chẳng hạn, có một số quan điểm triết học, tôn giáo, và văn hoá tạo nên những trở ngại đe dọa mối quan hệ của con người với thiên nhiên. Giải quyết thách đố này là nhiệm vụ của mọi người chúng ta, dù chúng ta theo tôn giáo nào hay không có tín ngưỡng.

Chính chủ đề của Thông điệp này đã nói lên điều đó: thế giới là một "ngôi nhà chung", là nơi trú ngụ cho tất cả các thành viên của gia đình nhân loại. Vì thế, không một người nào, quốc gia nào hay dân tộc nào được áp đặt sự hiểu biết độc quyền của họ về hành tinh của chúng ta. Ðó là lý do tại sao Ðức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi "một cuộc đối thoại mới về cách chúng ta xây dựng tương lai của hành tinh chúng ta..., vì thách đố về môi trường mà chúng ta đang trải qua, cùng với những nguồn gốc của thách đố ấy do con người gây ra, đều liên quan đến chúng ta và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta" (số 14).

Ðức giáo hoàng Phanxicô nói rằng "cuộc khủng hoảng sinh thái cũng là một lời kêu gọi hoán cải nội tâm sâu xa" (số 217). Ðiều cần thiết là giáo dục, sự cởi mở về tinh thần và một cuộc "hoán cải sinh thái toàn cầu" để ứng phó với thách đố này một cách thích đáng. Là các tín hữu, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa phải được thể hiện ngày càng rõ nét hơn trong cách thức chúng ta quan hệ với thế giới chung quanh chúng ta. Ơn gọi của chúng ta là người coi sóc công trình của Thiên Chúa, không phải chúng ta được tự chọn, cũng không phải là chẳng liên quan đến sự dấn thân của chúng ta như Kitô hữu và người Hồi giáo; nhưng chính sự dấn thân này là phần thiết yếu của ơn gọi ấy.

Mong sao những hiểu biết về đạo và phúc lành nhận được nhờ chay tịnh, cầu nguyện và việc thiện nâng đỡ các bạn, qua sự trợ giúp của Chúa, trên con đường hoà bình và thiện hảo, trong việc chăm sóc tất cả các thành viên của gia đình nhân loại và toàn thể công trình sáng tạo.

Với những tâm tình này, một lần nữa chúng tôi cầu chúc các bạn bình an, vui tươi và thịnh đạt.

 

Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Hồng y Jean-Louis Tauran

Chủ tịch

 

Giám mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.l.

Thư ký

 

Minh Ðức chuyển ngữ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page