Ðức Thánh Cha cổ võ

cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo

 

Ðức Thánh Cha cổ võ cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo.

Vatican (SD 3-6-2016) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi toàn thể Giáo Hội chuẩn bị và cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2019.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 6 năm 2017, dành cho 170 tham dự viên Ðại hội của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo kết thúc hôm thứ sáu 2 tháng 6 năm 2017 sau 6 ngày tiến hành tại Roma. Phần lớn các vị tham dự là Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo ở các nước, trong số này có Cha Ða Minh Ngô Quang Tuyên từ Việt Nam.

Ðức Thánh Cha cho biết ngài quan tâm về các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, nhiều khi bị biến thành một tổ chức chỉ quyên góp và phân phối nhân danh Ðức Giáo Hoàng tài trợ kinh tế cho các Giáo Hội túng thiếu. Vì thế ngài khuyến khích các Hội này tìm những con đường mới và phương thế thích hợp hơn, có tính chất Giáo Hội hơn, để chu toàn công tác phục vụ sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội.

Ðức Thánh Cha đặc biệt hài lòng và hoàn toàn hỗ trợ đề nghị của các Hội Giáo Hội truyền giáo dành tháng 10 năm 2019 làm tháng đặc biệt suy tư và đào sâu sứ mạng truyền giáo, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tông thư Maximum illud của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 15. Ðức Thánh Cha nói: "Trong văn kiện giáo huấn rất quan trọng này, Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 15 nhắc nhớ rằng đời sống thánh thiện là điều rất cần thiết cho hiệu năng của việc tông đồ, và thế Người cổ võ một sự kết hiệp ngày càng mạnh mẽ hơn với Chúa Kitô, và dấn thân đầy xác tín và vui mừng vào sự hăng say loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người, thi hành lòng thương xót với mọi người."

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Tháng đặc biệt cầu nguyện và suy tư về truyền giáo như công tác rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại sẽ giúp canh tân đức tin Giáo Hội, để sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất luôn hiện diện và hoạt động nơi con tim của Giáo Hội". (SD 3-6-2016)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page