Chương trình "Ðồng tiền Thánh Phêrô"

tham gia mạng xã hội Facebook

 

Chương trình "Ðồng tiền Thánh Phêrô" tham gia mạng xã hội Facebook.

Vatican (SD 19-05-2017) - Sau khi đăng ký tài khoản trên Twitter và Instagram hồi đầu năm 2017, chương trình "Ðồng tiền Thánh Phêrô" sẽ mở tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Ðây là sự trợ giúp kinh tế của các tín hữu vào các hoạt động bác ái của Ðức Giáo hoàng.

Theo truyền thống, việc quyên góp cho "Ðồng tiền Thánh Phêrô" được thực hiện trong toàn Giáo hội Công giáo, tại các giáo phận, vào ngày 29 tháng 06 - lễ Trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - hoặc là ngày Chúa nhật gần ngày lễ này.

Ðầu tiên, trang Facebook của chương trình này sẽ bằng tiếng Ý, sau đó các phiên bản tiếng Tây ban nha và tiếng Anh cũng sẽ được thực hiện.

Mục đích của việc tham gia Facebook là tạo một không gian cho tất cả để chia sẻ và giới thiệu cho mọi người biết các hoạt động bác ái do chương trình này thực hiện.

Trên mạng Facebook, "Ðồng tiền Thánh Phêrô" nhắm đối thoại với tất cả những người muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và trợ giúp cụ thể cho các hoạt động bác ái của Ðức Giáo hoàng.

Từ nhiều thế kỷ, "Ðồng tiền Thánh Phêrô" đã dấn thân hỗ trợ các dự án lớn nhỏ trên khắp thế giới, như mở rộng cơ sở "Filippo Smaldone" cho các trẻ em nghèo và khiếm thính ở Kigali, nước Rwanda; trao 10 học bổng giúp các sinh viên đại học trẻ di tản người Kurd ở Iraq hay mở một trường tiểu học mới cho các trẻ em tầng lớp "dalit" (cùng đinh) ở Ấn độ.

Trên trang Facebook, tổ chức này sẽ nói về các hoạt động bác ái và các dự án đang chờ được thực hiện, với các tin tức liên tục được cập nhật.

Giống như các tài khoản đã được đăng ký trên các mạng xã hội khác, việc đăng ký trên Facebook là do ý muốn của Tòa Thánh và là kết quả của sự cộng tác chặt chẽ giữa Phủ Quốc vụ khanh, Bộ Truyền thông và Phủ thống đốc thành Vatican.

Số tiền quyên góp được cho chương trình "đồng tiền thánh Phêrô" được gửi cho Ðức Thánh Cha và ngài sẽ dùng để trợ giúp tài chính cho các nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ và các hoạt động bác ái dành cho những người nghèo khổ nhất.

Các thông tin về hoạt động của "Ðồng tiền Thánh Phêrô" có thể tham khảo tại trang web (www.obolodisanpietro.va). (SD 19/05/2017)

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page