Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Giáo Hoàng Học Viện Bồ đào nha

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Hoàng Học Viện Bồ đào nha.

Vatican (SD 8-05-2017) - Sáng 8 tháng 5 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ban giám đốc và các Linh Mục sinh viên thuộc Giáo Hoàng Học Viện Bồ Ðào nha ở Roma gồm 50 người. Ngài mời gọi mọi người hãy tăng trưởng trong tình con thảo với Mẹ Maria.

Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên hãy tăng trưởng không biết mệt mỏi trong việc huấn luyện về phương diện Kitô, linh mục, mục vụ và văn hóa. Ngài nói: "Bất kỳ anh em theo đuổi ngành chuyên môn nào, quan tâm đầu tiên của anh em vẫn phải luôn làm sao để tiến triển trên con đường thánh hiến linh mục, qua kinh nghiệm yêu mến Chúa: một Thiên Chúa gần gũi và trung tín, như hai chân phước Phanxicô, Giacinta và Nữ Tôi Tớ Chúa Lucia đã cảm thấy".

Ðức Thánh Cha cũng đề cao tương quan với Mẹ Maria, tương quan này giúp chúng ta có tương quan tốt đẹp với Giáo Hội: "cả hai đều là Mẹ chúng ta.. Cần vun trồng tình con thảo với Ðức Mẹ, vì nếu thiếu điều này, thì có một sự mồ côi nào đó trong tâm hồn. Một linh mục quên Ðức Mẹ, nhất là trong những lúc khó khăn, thì sẽ thiếu một sự gì đó, như thể là người mồ côi trong thực tế họ không phải như vậy!" (SD 8-5-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page