Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Bộ Truyền Thông

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Truyền Thông.

Vatican (SD 4-05-2017) - Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích Bộ Truyền thông nghiên cứu các tiêu chuẩn và các thể thức mới để loan báo Tin Mừng lòng thương xót cho muôn dân.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 5 năm 2017 dành cho 40 tham dự viên khóa họp toàn thể đầu tiên của Bộ truyền thông, dưới quyền chủ tọa của Ðức Ông Bộ trưởng Dario Viganò. Trong số 16 Hồng Y, Giám Mục và giáo dân thành viên của Bộ này, cũng có Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục giáo phận Mỹ Tho.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng Bộ Truyền Thông được thành lập để đáp ứng thách đố truyền thông ngày nay, với sự hiện diện và phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với các nhân tố đồng qui và tương tác. Bộ này không phải là một sự tập hợp hoặc thích ứng các cơ quan truyền thông đã có của Tòa Thánh, nhưng là được kiến tạo hoàn toàn mới."

Ðức Thánh Cha ghi nhận những cố gắng của Bộ Truyền Thông trong việc hợp lý hóa các làn sóng ngắn hướng về các nước có ít phương tiện kỹ thuật như Phi châu. Các sóng ngắn không bao giờ bị bãi bỏ. Ngài cũng loan báo tiến trình theo đó trong thời gian tới đây Báo Quan Sát Viên Roma, Nhà Xuất bản, nhà in đa ngữ Vatican cũng sẽ gia nhập cộng đoàn làm việc của Bộ Truyền thông.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cảnh giác rằng: "Chúng ta đừng để cho mình bị chiến thắng vì cám dỗ gắn bó với quá khứ vinh quang; trái lại chúng ta hãy thực hiện một trò chơi đồng đội lớn để đáp ứng hữu hiệu hơn những thách đối về truyền thông mà nền văn hóa ngày nay đòi hỏi chúng ta, không chút sợ hãi và cũng chẳng tưởng tượng ra những bối cảnh kinh hoàng". (SD 4-5-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page