Hội đồng Giám mục Việt Nam

sẽ họp Hội nghị thường niên tại Nha Trang

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp Hội nghị thường niên tại Nha Trang.

Nha Trang (WHÐ 21-04-2017) - Như đã ấn định tại Ðại hội lần thứ XIII, Hội nghị thường niên kỳ I/2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Toà Giám mục Nha Trang từ ngày 24 đến 28 tháng Tư năm 2017.

Nếu các giám mục tham dự đầy đủ, Hội nghị sẽ quy tụ 31 giám mục của 24 giáo phận (2 giáo phận đang khuyết vị là giáo phận Thanh Hoá và giáo phận Phan Thiết), trong đó có 24 giám mục chính toà, 2 giám mục phó và 5 giám mục phụ tá.

Hội nghị lần này sẽ chào đón thành viên mới nhất là Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh - mới được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Ðà Lạt ngày 08 tháng Tư năm 2017. Tại Hội nghị này, các giám mục cũng sẽ bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban Văn hoá, thay thế Ðức cha nguyên Chủ tịch là Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã qua đời ngày 01 tháng Ba năm 2017.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Năm Thánh mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Nha Trang (1957-2017).

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page